Komentář specialisty fotka

Komodity v inflačním prostředí

Americká inflace v červenci opět překvapila směrem vzhůru a vyskočila na nejvyšší úrovně za posledních 40 let. Očekával se výsledek 8,6 %, ale celková inflace poskočila na 9,1 %, což je více, než očekávali tržní analytici. Jádrová inflace, která je očištěna o potraviny a pohonné hmoty, sice poklesla, ale méně, než se čekalo. Stále je na úrovni 4,7 % meziročně. To znamená, že americké základní úrokové sazby se budou na příštím zasedání nadále zvyšovat agresivním tempem o 0,5 % až 0,75 %. Ze současných 1,5 % se rychle budou dostávat k cíli centrální banky, která jej nyní vidí mezi 3 – 3,5 %.

.

Tato zpráva není pro akciové trhy pozitivní. V tomto týdnu se trhy opět dostávají do červených čísel a není vyloučeno, že jejich ztráty budou ještě rozšiřovány. Peníze v ekonomice zdražily, jejich množství se zmenšuje a to bude bolet zejména subjekty, které byly již před tímto cyklem zvyšování sazeb přeúvěrováné. Zde se bavíme o jednotlivcích, firmách nebo státech. Růst nákladů na cizí zdroje se musí projevit a firmy budou nuceny propouštět. Tento stav povede ke zpomalení ekonomického růstu na obou stranách Atlantiku.

.

Podíváme-li se na inflaci, pak její základní příčinou je extrémně akomodativní měnová politika. K té však americká centrální banka (FED) aktuálně přistupuje obráceně než v dobách, kdy se inflace pohybovala na nízkých hodnotách a FED ji měl pod kontrolou. Americká centrální banka se tedy snaží bojovat s inflací pomocí zmenšování peněžní zásoby. Výsledkem pravděpodobně bude recese a následný pokles inflace. Původní plány americké centrální banky v podobě zvedání úrokových sazeb za účelem boje s inflací a vyhlídkou na „měkké přistání“ se jeví jako nepravděpodobná. Recese by pravděpodobně vyústila v akomodativnější měnovou politiku a znovu by zvýšila inflaci.

.

Graf 01 – Vývoj míry inflace v USA za posledních 5 let

.

Poklesy komodit mohou představovat nákupní příležitost

Na začátku června začal výprodej na trzích s komoditami, které se u většiny z nich pohybovaly na úrovni maxim tohoto roku. K poklesu přispěly zejména obavy z recese. Podle našeho názoru však jsou tyto obavy a reakce zcestné. Sedmdesátá léta minulého století nás naučila, že reálná aktiva mají potenciál růstu během období vysoké inflace a poklesu ekonomické aktivity, jinak známé jako stagflace.

.

Investoři by se tak měli zhluboka nadechnout, podívat se do historie, aby získali perspektivu, a zvážili, zda aktuální poklesy komodit, nejsou vynikajícím vstupním bodem na investici do dalších měsíců a let. Naposledy jsme měli problém s inflací takového rozsahu v 70. letech minulého století. Tehdy ceny komodit výrazně předčily výkonnost jak akcií, tak dluhopisů. Cestou k růstu však bylo mnoho „překážek“ v podobě korekcí během růstového trendu. Níže uvedený graf ukazuje korekce cen komodit během tohoto desetiletí. Jak je vidět, růst směrem vzhůru není vždy jen plynulý rostoucí trend.

.

Graf 02 – Bloomberg Commodity Index a jeho korekce během růstového trhu (Zdroj: Bloomberg)

.

První významná korekce cen komodit během této éry byla v roce 1973. Tento rok, od 1. ledna do 14. srpna, ceny komodit vzrostly o více než 130 %. V následujícím období, od 15. srpna do 30. října, klesly o 24 %. Ceny komodit poté překonaly během inflačního prostředí jak akcie, tak dluhopisy. Prodej komodit na počátku inflačního cyklu 70. let byl tehdy jednoznačně špatným rozhodnutím a věříme, že to bude špatné rozhodnutí i v současném cyklu.

.

Je ropa skutečně levná?

Vrátíme-li se zpět k dnešku, ceny ropy WTI klesly z nedávného maxima 122 dolarů z 8. června pod 100 dolarů za barel na základě obav z recese. Průměrná cena ropy za posledních pět let je přibližně 60 dolarů za barel. Hodnota směnné jednotky, v tomto případě amerického dolaru, však musí být pečlivě zvážena při vytváření předpokladů o relativní levnosti nebo drahosti současných cen ropy. Peněžní zásoba v USA se totiž od března 2020 zvýšila o 42 %. Graf níže ukazuje, že ropa je po očištění o změnu v peněžní zásobě v USA skutečně levná. Další možnost je prozkoumat cenu zlata, jehož hodnota vzhledem ke své omezené nabídce nemůže na rozdíl od fiat měny nikdy splasknout na nulu. Na grafu níže je vidět, že ropa za unci zlata je také historicky levná.

.

Graf 03 – Ropa po očištění o změnu v peněžní zásobě (zdroj: Bloomberg)

.

Graf 04 – Ropa za unci zlata (v %) (zdroj: Bloomberg)

.

Budoucí vývoj inflace nelze s jistotou určit. Pokud je historie vodítkem, vysoká inflace často přetrvává po delší dobu. Během těchto období se tradiční akcie a dluhopisy ukázaly jako zranitelné. Účinnou strategií ochrany portfolia byla a nadále je diverzifikace do reálných aktiv bojujících proti inflaci. Nedávná korekce komodit jako taková může také nabídnout atraktivní vstupní bod pro investory, kteří hledají jak diverzifikaci, tak ochranu před inflací.

Disclaimer: Informace uvedené v tomto příspěvku nejsou investičním doporučením. V žádném případě se nesnaží případného čtenáře přimět k investování do popisovaných instrumentů, ani mu poskytnout jakoukoliv jinou formu investičního doporučení. Společnost Kiwi partners s.r.o., tímto příspěvkem sděluje pouze svůj názor a nenese odpovědnost za případné ztráty vzniklé investováním do různých aktiv a produktů uvedených výše, či za jiné výsledky investičních rozhodnutí na základě tohoto příspěvku. Finanční data a informace byly získány především z tiskových zpráv a zveřejněných informací daných společností či institucí, dále ze zahraničních i domácích médií a informačních institucí a dále svého osobního názoru.

Michael Molek

Má více než 17 let zkušeností v investičních společnostech. Během své profesní kariéry spravoval majetek v řádu stovek milionů korun a získal bohaté zkušenosti v oblasti ekonomie a financí. Zažil hypotéční krizi, krach Řecka, obchodní války mezi USA a Čínou nebo krizi COVID-19. Vystudoval fakultu podnikové ekonomie. Je držitelem všech makléřských licencí, včetně derivátů.