Mám špatnou zkušenost s finančními poradci. Proč bych měl věřit zrovna vám?

Zcela oprávněně si toto odvětví získalo Vaši nedůvěru. Vlivem přesycení trhu neodbornými poradci není těžké získat nějakou tu špatnou zkušenost. Kiwi partners s.r.o. vznikla jako reakce na stále se zhoršující kvalitu poradenství v oblasti financí v České republice. V našich řadách máme vysoce kvalifikované odborníky na finanční produkty, jež denně odhalují velké množství smluv, které nebyly klientům korektně nastaveny. Hrozí zde například riziko, že v případě pojistných událostí nedostanou adekvátní plnění od pojišťoven nebo platí u hypotečních úvěrů zbytečně poplatky navíc za přidružené produkty, které není nutné uzavírat. Kiwi partners s.r.o. Vám nastaví smlouvy podle Vašich požadavků a životní situace, takže nebudete zbytečně přeplácet a smlouvy využijete na 100 %.

Z vlastní zkušenosti vím, že většina rádoby poradců řeší svoji vlastní finanční situaci, ne tu moji. V čem si tedy myslíte, že jste jiní?

Ano, spousta poradců Vám navrhne „optimální“ řešení ihned na první schůzce. To je sice rychlé, ale prospěšné spíše pro poradce než pro Vás. My víme, že pro každého klienta je výhodné něco jiného, proto vytváříme řešení zcela na míru k Vaší životní situaci. Veškeré klientovy původní smlouvy prochází přes naše fixně placené analytické oddělení. Finanční poradce si tedy nemůže zvolit variantu, která by byla výhodná pro něj, jak už to ostatní poradci často dělají.

Často se mi stává, že prošvihnu koncová data smluv a najednou zjistím, že já i moje rodina je nepojištěna. Pomůžete mi i s tímto problémem?

Ano. Postaráme se o Vás a Vaši rodinu do nejmenšího detailu. Nejen, že budete mít smlouvy naprosto v pořádku sepsané za nejvýhodnějších podmínek přímo na míru, ale také za Vás zařídíme veškeré papírování, vyřizování, o všem budete informováni a dokonce si nemusíte ani hlídat data ukončení smluv. Všechny tyto záležitosti řešíme za Vás.

Jsem úplně z jiného oboru a financím nerozumím. Budete mít se mnou dostatek trpělivosti, abyste mi vše vysvětlili?

Svět financí je velice rozsáhlý, proto není divu, že mu normální člověk těžko porozumí. Naši poradci se Vám vždy budou snažit vše lidsky vysvětlit a zodpovědět všechny Vaše otázky. Seznámí Vás se všemi detaily a ujistí se, jestli vše chápete. Je pro nás velice důležité, aby se klient cítil ve společnosti našeho poradce příjemně, proto provádíme namátkové kontroly. Klientům voláme a ptáme se jich, jestli proběhlo vše v pořádku.

Vaše pobočka je od mého bydliště dost daleko a nemám se k vám jak dostat. Co s tím?

Nevadí. Nemusíte jezdit k nám, my přijedeme za Vámi až domů.

Budete po mně chtít kontakty na mé známé? Často se setkávám s tím, že poradce po mně „vyloudí“ 10 telefonních čísel a pak obtěžují mé blízké.

Nemáme potřebu si říkat o kontakty na Vaše přátele. Máme tu zkušenost, že naši spokojení klienti nás doporučí sami, aniž bychom si o reference říkali. Samozřejmě za každé doporučení jsme rádi.

Jak a kde mohu uzavřít smlouvu?

Smlouvu můžete uzavřít osobně přímo v naší kanceláři, v pohodlí Vašeho domova s naším poradcem, nebo elektronicky s přispěním naší telefonické podpory.

Co potřebuji při podpisu smlouvy?

V obou případech Vám postačí pouze občanský průkaz nebo pas a číslo bankovního účtu, z kterého budete zasílat finanční prostředky. V případě uzavření smlouvy pro právnickou osobu je nezbytné dodat originál nebo ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců. Dále pak kopie dokladu potvrzující trvalé bydliště nebo sídlo, např. faktura za pravidelnou platbu jako telefon, elektřina, plyn apod.

Jaké jsou Vaše poplatky a co všechno zahrnují ?

Poplatky jsou uveřejněné v sazebníku, jsou pro klienta konečné a zahrnují veškeré náklady spojené s obchodováním a poskytovanými službami. Sazebník poplatků je běžně dostupný na našich www stránkách v záložce O nás a při změně jsou všichni klienti informováni. Kiwi partners s.ro. a.s. si neúčtuje žádné další skryté poplatky.

Jak mám postupovat v případě problémů s přihlášením?

Zkontrolujte, zda správně píšete své uživatelské jméno a heslo. Nejvíce problémů tohoto rázu vznikají zapnutím klávesy „Caps Lock“ (píšete vše velkými písmeny, heslo rozlišuje malá a velká písmena), nebo přepnutím klávesnice do jiného jazyka. Pokud se Vám stále nedaří přihlásit, kontaktujte nás.

Chci investovat, ale nemám potřebné znalosti, ani čas investici denně sledovat.

V případě dlouhodobého a správně sestaveného portfolia fondů s dobrým rozložením rizik odpadá nutnost denního sledování kurzů a tím i potřeba spekulovat s prodejem a následným nákupen jiných aktiv. Každý investor je průběžně informován o stavu svého portfolia. Informace lze také získat na telefonní lince 722 657 150, kde vám rádi zodpovíme Vaše dotazy.

V jaké měně lze investovat?

Do podílových fondů lze investovat v CZK, EUR a USD.

Za jakou dobu obdržím finanční prostředky v případě zpětného odkupu podílových fondů?

Finanční prostředky budou připsány na bankovní účet vedený na jméno investora do 7 pracovních dnů po obdržení řádně vyplněného a podepsaného formuláře na zpětný odkup. Převod finančních prostředků lze provést v CZK, EUR a USD. Zpětný odkup podílových fondů není zatížen žádným poplatkem.

Co se bude dít s mými penězi?

Vaše prostředky budou deponovány na vašem účtu, kde je máte plně pod vaší kontrolou, protože nikdo jiný než vy nebo vámi oprávněná osoba s nimi nemůže nijak manipulovat a vy můžete sledovat a kontrolovat průběh investice kdykoliv prostřednictvím internetu a zároveň budete pravidelně dostávat výpis z účtu.

A jak je to s mým rizikem spojeným s cennými papíry ?

Riziko jako takové není možné zcela vyloučit, je možné jej pouze minimalizovat. Nejlepší obranou proti riziku je kvalitní diverzifikace. To spočívá v tom, že neinvestujete do jediné akcie, ale sestavujete skupiny akcií různých společností tak, aby v případě negativního vývoje ceny akcie jedné společnosti neznamenal tento pohyb rovněž ztrátu na celkové investici, ale naopak stabilně rostoucí portfoliovou výkonnost.

Jaké záruky mi můžete dát při investici do fondů?

Žádný investiční fond nesmí poskytovat jakékoli záruky. Jakýkoli slib v tomto směru by znamenal pozvánku pro kontrolu ze strany regulátora a riziko (či spíše jistotu) nemalé pokuty. Záruky se mohou vyskytnout ve strukturovaných produktech (dluhopisech s variabilním kuponem). To je ale zcela odlišný produkt než investiční fondy. Záruky jdou navíc silně na úkor výnosů (žádná jistota není zdarma).

Mohou investovat dva lidé společně?

Dva lidé mohou být společně investory v rámci jedné investice. Smlouva je připravená tak, abychom mohli definovat způsob podepisování – a to buď samostatně nebo společně. Pomocí plné moci je možné připojit ke smlouvě další osoby, které mohou s investovanými prostředky disponovat.

Kdy se musí odvádět daň a jakým způsobem?

Daň z prodeje cenného papíru je držitel povinen si sám vypočítat v daňovém přiznání a daňovou povinnost uhradit nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání. Daňové přiznání se podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období (tj. do 31.3.). Jedná-li se o poplatníka, jehož přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období (tj. do 30. 6.).

Příjmy doporučujeme zdaňovat v rámci dílčího základu daně § 10, zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně §10
odst. 1 písm. a). Zhodnocení investice představuje rozdíl mezi hodnotou investice na začátku a na konci zdaňovacího období.

Odmítnutí odpovědnosti:

Společnosti Kiwi partners, s.r.o. nemá oprávnění poskytovat služby daňového poradenství. Uvedené informace proto mají pouze nezávazný informativní charakter a nelze je vykládat jako daňovou radu nebo stanovisko. Společnost Kiwi finance, s.r.o. se vzdává jakékoli odpovědnosti za správné určení zdanitelných příjmů investorů/zákazníků, případně za kalkulaci dílčích základů daně. Pro určení správného zdanění příjmů z investice v souladu s ustanovením příslušného zákona je nutné postup dále konzultovat s daňovým poradcem.

Jaké jsou Vaše cíle jako firmy?

Našimi hlavními cíli je ochrana a maximální zhodnocení Vámi svěřených prostředků.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz?

Nevadí. Zašlete nám ho či nám zavolejte. Kontaktní informace jsou: info@kiwipartners.cz nebo tel. +420 722 657 150.