Komentář specialisty fotka

Pohled na bankovní sektor v USA

Výhled pro bankovní sektor u konsenzu analytiku je smíšený, sám mám na bankovní sektor jiný pohled. Jsem si poměrně nejistý ohledně ocenění většiny rizikových aktiv v roce 2023, včetně akcií bankovních společností a to kvůli riziku možné recese.  Pokud recese nastane, nemyslím si, že bankovní sektor bude nejvíce zasažen, jako při poslední velké recesi v roce 2008. Poměrně často se objevují zprávy, když dojde v nadcházejících měsících k recesi, tak bankovní systém opět zkolabuje.

Domnívám se, že bankovnictví ve Spojených státech je levně oceněn a proto jsem vůči bankám méně medvědí než trh. Do diverzifikovaného portfolia, bych banky zařadil a myslím si, že v příštích 5 letech překonají index S&P 500. Výhled na tento sektor mám pozitivní z dlouhodobého hlediska, jen si nejsem jistý v nadcházeních několika měsících. Rozvahy amerických bank jsou v roce 2023 mnohem konzervativnější než v období 2006-2008. Procentuální podíl celkových bankovních aktiv, které jsou uloženy v hotovosti a státních dluhopisech je historicky vysoký, naproti roku 2008, kde procentuální podíl dosahoval minim, jak je vidět z grafu níže.

V období finanční krize letech 2006-2008 měly banky nízkou alokaci bezrizikových aktiv (hotovost, státní dluhopisy) ve svých rozvahách, místo toho dynamicky poskytovaly další úvěry a nakupovaly rizikové cenné papíry, což z velké části přispělo k prohloubení krize.

Americká vláda a Federální rezervní systém během poslední recese rekapitalizovaly strukturu kapitálu a zavedly nové regulace. Banky se tím staly obecně konzervativnějšími a začaly být méně agresivní v poskytování úvěrů. V současnosti je většina poměrně konzervativně orientovaná.

Bankovní sektor, vidím z dlouhodobého hlediska pozitivně a dokonce si myslím, že by měl v nadcházejících letech překonávat tržní benchmark.

Jaroslav Remeš

Má 8 let zkušenosti s investováním do různých druhů investičních nástrojů počínaje akciemi, dluhopisy, nemovitostmi až po finanční deriváty a kryptoměny. Před Kiwi partners působil v různých finančních firmách a u obchodníka s cennými papíry na pozici burzovní makléř.