Komentář specialisty fotka

Pohled na bankovní sektor v USA

Výhled pro bankovní sektor u konsenzu analytiku je smíšený, sám mám na bankovní sektor jiný pohled. Jsem si poměrně nejistý ohledně ocenění většiny rizikových aktiv v roce 2023, včetně akcií bankovních společností a to kvůli riziku možné recese.  Pokud recese nastane, nemyslím si, že bankovní sektor bude nejvíce zasažen, jako při poslední velké recesi v roce 2008. Poměrně často se objevují zprávy, když dojde v nadcházejících měsících k recesi, tak bankovní systém opět zkolabuje.

Domnívám se, že bankovnictví ve Spojených státech je levně oceněn a proto jsem vůči bankám méně medvědí než trh. Do diverzifikovaného portfolia, bych banky zařadil a myslím si, že v příštích 5 letech překonají index S&P 500. Výhled na tento sektor mám pozitivní z dlouhodobého hlediska, jen si nejsem jistý v nadcházeních několika měsících. Rozvahy amerických bank jsou v roce 2023 mnohem konzervativnější než v období 2006-2008. Procentuální podíl celkových bankovních aktiv, které jsou uloženy v hotovosti a státních dluhopisech je historicky vysoký, naproti roku 2008, kde procentuální podíl dosahoval minim, jak je vidět z grafu níže.

V období finanční krize letech 2006-2008 měly banky nízkou alokaci bezrizikových aktiv (hotovost, státní dluhopisy) ve svých rozvahách, místo toho dynamicky poskytovaly další úvěry a nakupovaly rizikové cenné papíry, což z velké části přispělo k prohloubení krize.

Americká vláda a Federální rezervní systém během poslední recese rekapitalizovaly strukturu kapitálu a zavedly nové regulace. Banky se tím staly obecně konzervativnějšími a začaly být méně agresivní v poskytování úvěrů. V současnosti je většina poměrně konzervativně orientovaná.

Bankovní sektor, vidím z dlouhodobého hlediska pozitivně a dokonce si myslím, že by měl v nadcházejících letech překonávat tržní benchmark.

.

Disclaimer: Informace uvedené v tomto příspěvku nejsou investičním doporučením. V žádném případě se nesnaží případného čtenáře přimět k investování do popisovaných instrumentů. Ani mu poskytnout jakoukoliv jinou formu investičního doporučení. Společnost Kiwi partners s.r.o., tímto příspěvkem sděluje pouze svůj názor. Nenese odpovědnost za případné ztráty vzniklé investováním do různých aktiv a produktů uvedených výše, či za jiné výsledky investičních rozhodnutí na základě tohoto příspěvku. Finanční data a informace byly získány především z tiskových zpráv. Dále pak ze zveřejněných informací daných společností či institucí, dále ze zahraničních i domácích médií a informačních institucí a dále svého osobního názoru.

Jaroslav Remeš

Má 8 let zkušenosti s investováním do různých druhů investičních nástrojů počínaje akciemi, dluhopisy, nemovitostmi až po finanční deriváty a kryptoměny. Před Kiwi partners působil v různých finančních firmách a u obchodníka s cennými papíry na pozici burzovní makléř.