Komentář specialisty fotka

Poklesy akciových indexů neskončí

Akciové trhy ve Spojených státech zažily další těžký týden, kdy index S&P 500 skončil již sedmý týden v řadě na nižší úrovni a oproti svému intradennímu maximu z prvního lednového týdne poklesl zhruba o 20 %. Sedmitýdenní série ztrát indexu S&P 500 je nejdelší od března 2001.

Mnoho investorů hledá dno, dnes jsme mu blíž než začátkem roku, dle mého názoru trhy mají před sebou ještě cestu dolů.

Zdroj: www.tradingview.com

Snižování likvidity

Trh přešel z období navyšování likvidity do období snižování zadluženosti, přičemž proces teprve začal. Můžeme se dívat na ukazatele P/E nebo výnosy dluhopisů, ale to nám plně nevysvětluje, co se děje, protože výnosy na dluhopisech přestaly růst a akcie nám stále klesají.

Děje se tak proto, že nízké reálné výnosy byly jen polovinou příběhu, druhou částí příběhu je likvidita poskytnutá Fedem, která za poslední léta vytvořila expanzi marží a pákového efektu. Teď zůstatky rezerv rychle klesají a ceny akcií s nimi.

Když Fed začal provádět QE, ohromně nafoukl objem své rozvahy, následně se zvýšil zůstatek rezerv vkladových institucí držených Fedem, tyto úvěry se pravděpodobně promítly do akciového trhu a navýšily marže. Následující graf zobrazuje pokles vkladů institucí u Fedu.

Zdroj: www.federalreserve.gov

Pákový efekt se pak pravděpodobně promítl do akciového trhu a přispěl k navýšení cen akcií.

Jak hluboko může klesnout index S&P 500?

Ukazatel P/E indexu S&P 500 se od roku 2000 dostal na průměrnou úroveň 16,6. Neznamená to, že by index S&P 500 byl levný, ale spravedlivě naceněný, pokud se naplní odhady zisků pro následující čtyři čtvrtletí. V průběhu let má však poměr P/E během tržních turbulencí tendenci dosahovat dna na mnohem nižších úrovních a to na 14ti až 15ti násobku odhadů zisků za následující čtyři čtvrtletí.

Nejistota ohledně budoucnosti americké ekonomiky a probíhajícího procesu snižování zadluženosti pravděpodobně povede k tomu, že se index S&P 500 bude obchodovat blíže k dolní hranici rozpětí kolem 14násobku odhadů zisků, což by index ocenilo na zhruba 3 300 bodů.

Kdy přijde oživení?

Je tedy dno blízko? Pravděpodobně není. Může se trh odrazit a růst? Může, ale nečekejme velký odraz. Nejnovější údaje ukazují, že rezervy dramaticky klesly a nadále se snižují.

Nakonec klesnou natolik, že se úroveň marží normalizuje a trh začne normálně fungovat. Ale vzhledem k velikosti rozvahy to může trvat ještě nějakou dobu, než bude této rovnováhy dosaženo.

Disclaimer: Informace uvedené v tomto příspěvku nejsou investičním doporučením. V žádném případě se nesnaží případného čtenáře přimět k investování do popisovaných instrumentů, ani mu poskytnout jakoukoliv jinou formu investičního doporučení. Společnost Kiwi partners s.r.o., tímto příspěvkem sděluje pouze svůj názor a nenese odpovědnost za případné ztráty vzniklé investováním do různých aktiv a produktů uvedených výše, či za jiné výsledky investičních rozhodnutí na základě tohoto příspěvku. Finanční data a informace byly získány především z tiskových zpráv a zveřejněných informací daných společností či institucí, dále ze zahraničních i domácích médií a informačních institucí a dále svého osobního názoru.

Stanislav Lenděl

Je zodpovědný za vizi společnosti a tvorbu firemní strategie. Stanovil si jasný cíl: vybudovat kvalitní investiční poradenství s nejlepšími poradci v Česku. Je hrdý, že vede společnost, pro kterou je na prvním místě zájem klienta a dlouhodobá spolupráce.