Nobelova strategie

Nobelovu cenu jistě všichni známe. Slyšeli jste už ale o Nobelově nadaci, anebo pojem Nobelova strategie? Každý rok se z této nadace čerpá 14 milionů švédských korun na její chod a ocenění laureátů Nobelových cen. Dlouhodobě si Nobelova nadace drží průměrný výnos 9,47% p.a.

Vznik Nobelovy nadace

Nobelova nadace vznikla v r. 1901 z poslední vůle (ze dne 27. listopadu 1895) Alfreda Nobela. Jeho hlavní myšlenkou bylo oceňovat přínosy a vynikající činy v oblastech fyziky, chemie, lékařství, literatury a míru (a od r. 1968 také ekonomie).
Alfred Nobel zamýšlel zajistit její nezávislé financování a to v dlouhodobém horizontu. Původní strategie byla pojatá jako velmi konzervativní, investující zejména do dluhopisů (tzv. safe securities). Akcie byly v té době považovány za nepřiměřeně rizikové, v době založení nadace totiž nikdo nepředpokládal tak významný rozvoj kapitálového trhu. Toto nastavení se ukázalo nešťastným a pro nadaci se ukázalo jako téměř likvidačním.

Změna strategie v investování Nobelovy nadace

Ke zlepšení finančního stavu nadace přispělo osvobození od daní v roce 1946 a odbouráním pravidel omezujících investování, které bylo schváleno švédskou vládou v roce 1953.

Tímto se tak z konzervativního a rigidně řízeného portfolia stalo portfolio aktivně řízené. A teprve až v roce 1991 se nadaci podařilo po překotném vývoji dosáhnout hodnoty, kterou měla při založení v roce 1901.

Další korekce v investiční strategii přišly s propadem kapitálového trhu v letech 2000-2003 (způsobeném IT bublinou) a pak v roce 2008 (způsobeném finanční krizí) ke slovu se dostaly alternativní investice v rozsahu cca jedné třetiny majetku (nemovitostní a hedgeové fondy). V roce 2016 pak nadace přijala principy OSN pro společensky odpovědné investování (což se projevuje v investicích například do tzv. green bonds).

Od změny strategie v roce 1953 narostl objem majetku nadace o cca 606% (v přepočtu výnos 9,47 % ročně).

Rozložení kapitálu v %

Nobelova strategie Kiwi partners

Nobelova strategie Vám umožní přeměnit své podnikání na pasivní vytváření aktiv. To vám umožní pracovat tolik, kolik chcete.

Jak investuje Nobelova nadace?

Složení portfolia je orientované na dlouhodobé zhodnocování financí

  • Pro dlouhodobé investory je Nobelova strategie díky rozložení kapitálu mezi akcie, dluhopisy, hedgeové fondy a nemovitosti výnosnou investicí.
  • V portfoliu Nobelovy nadace nenajdete investice, jako je třeba zlato, starožitnosti či umění.
  • Přesto je třeba si uvědomit, že i Nobelova nadace zažívá lepší i horší roky. Za posledních 50 let byl pro jejich portfolio nejhorší rok 2008 s poklesem 18,5 %. Ale i v nejhorší dekádě to pro dlouhodobé investory znamenalo výnos 3,8 % p.a.

Historické výsledky hospodaření Nobelovy nadace