Komentář specialisty fotka

Výhled pro trh s ropou v letošní zimě

Po vypuknutí epidemie COVID-19  v roce 2020 a následných výlukách se odběry v rafineriích v roce 2021 výrazně zvýšily. Vzhledem k tomu, že během letošní letní sezóny vzrostla poptávka po pohonných hmotách pro silniční dopravu a zvýšily se požadavky na petrochemické suroviny, vzrostl v srpnu ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku odběr rafinerií o 6,4 milionů tun denně. To představuje významné navýšení před obvyklou sezónou údržby rafinérií, která začíná v září, a odpovídá výraznému nárůstu těžby o 10,5 milionů barelů denně ve srovnání s úrovní zaznamenanou v květnu 2020. I přes toto výrazné oživení zůstává srpnový odběr stále téměř 2,5 milionů barelů za den pod průměrem před pandemií 2018-2019, který činil 82 milionů barelů denně. 

Míra využití rafinerií v roce 2021 byla silně podpořena poptávkou po základních produktech (hlavně benzínu, zejména v USA a Evropě), což vedlo k vysokým konverzním maržím v posledních měsících a v konečném důsledku k solidnímu zlepšení ekonomiky rafinace.

Oživení v oblasti pohonných hmot pro dopravu i v segmentu nafty bylo způsobeno především vyšší úrovní spotřeby a silnou hospodářskou aktivitou při zlepšených ukazatelích mobility. Současně opatrné řízení odběru v rafinériích ve snaze zabránit nadměrné nabídce produktů při nárůstu neplánovaných odstávek během hurikánové sezóny v USA podpořilo trhy s ropnými produkty a hospodaření rafinerií.

Tato omezení na straně nabídky nakonec vedla k nárůstu cen produktů na postpandemická rekordní maxima, přičemž ceny benzínu v USA dosáhly v červenci několikaletého rekordu 99,50 dolarů za barel ve srovnání s 52,51 dolary za barel před rokem a 88,55 dolary za barel v červenci 2019.

Kapacita rafinérií mimo provoz začala v září podle předběžných odhadů sezónně stoupat, meziměsíčně o 891 tisíc barelů denně. Na základě historických údajů a oznámených plánů údržby se předpokládá, že nárůst kapacity mimo provoz dosáhne v říjnu vrcholu přibližně 9,3 milionů barelů denně, zatímco v srpnu, před zahájením údržby, to bylo 6,1 milionů barelů denně.

Obnovené šíření variant COVID zároveň i nadále představuje riziko pro trhy s ropnými produkty, a to navzdory pozitivnímu pokroku v zavádění očkování, zejména pokud jde o trhy s leteckou dopravou a leteckým palivem, což je pandemií nejhůře zasažený segment, který se ještě plně nezotavil.

V poslední době prudce rostoucí ceny zemního plynu, které zejména v Evropě dosáhly v září rekordních hodnot, vyvolaly rostoucí zájem průmyslu o přechod ze zemního plynu na kapalná paliva. Pokud by tento trend pokračoval, paliva jako topný olej nebo motorová nafta by mohla získat podporu díky vyšší poptávce po výrobě energie, rafinérském a petrochemickém využití. Na druhé straně rekordně vysoké ceny zemního plynu zvýšily náklady na elektřinu a následně i provozní náklady rafinerií. To by mohlo zatížit odběry v rafineriích a průmyslovou výrobu a částečně kompenzovat potenciál růstu. Předpovědi na nadprůměrně chladnou zimu ve 4. čtvrtletí tohoto roku by mohly připravit půdu pro pozitivní podporu trhů s topnými oleji, zejména v prosinci, což by však mohlo být kompenzováno sezónním oslabením ostatních klíčových produktů v celém objemu barelu, zejména benzinu.

Do budoucna se očekává, že navzdory očekávanému sezónnímu nárůstu poptávky po topném oleji a možnému přechodu od zemního plynu ke kapalným palivům, budou trhy s produkty během nadcházející zimy poněkud oslabeny v důsledku vyššího výkonu rafinerií, který povede k dostatečné nabídce. Ačkoli se očekává, že rafinérie zvýší objem výroby v souladu se sezónními trendy, aby doplnily zásoby, jakýkoli výrazný růst globálního odběru by mohl představovat výzvu pro trhy s produkty. Obavy z možného obnovení omezení mobility v souvislosti s COVID-19 během zimy, by mohly zatížit trhy s produkty a následně i odběry rafinerií. S tím, jak se trhy s ropou nadále vzpamatovávají z pandemie COVID-19, země OPEC nadále bedlivě sledují základní tržní ukazatele v rámci pokračující snahy o podporu rovnováhy na trhu s ropou.

Disclaimer: Informace uvedené v tomto příspěvku nejsou investičním doporučením. V žádném případě se nesnaží případného čtenáře přimět k investování do popisovaných instrumentů, ani mu poskytnout jakoukoliv jinou formu investičního doporučení. Společnost Kiwi partners s.r.o., tímto příspěvkem sděluje pouze svůj názor a nenese odpovědnost za případné ztráty vzniklé investováním do různých aktiv a produktů uvedených výše, či za jiné výsledky investičních rozhodnutí na základě tohoto příspěvku. Finanční data a informace byly získány především z tiskových zpráv a zveřejněných informací daných společností či institucí, dále ze zahraničních i domácích médií a informačních institucí a dále svého osobního názoru.

Jaroslav Remeš

Má 8 let zkušenosti s investováním do různých druhů investičních nástrojů počínaje akciemi, dluhopisy, nemovitostmi až po finanční deriváty a kryptoměny. Před Kiwi partners působil v různých finančních firmách a u obchodníka s cennými papíry na pozici burzovní makléř.