Komentář specialisty fotka

Inflace v USA zpomaluje

Inflace ve Spojených státech amerických i u nás je stále důležitým ekonomickým tématem. Skutečnost je taková, že inflace začíná klesat. Uvedu pár příkladu: ceny neenergetických komodit klesají a ropa klesla za poslední 4 měsíce o 25 %. V USA jsou inflační očekávání relativně nízká a se stabilním výhledem. Ceny nemovitostí a počty nových žádostí o hypotéky klesají, protože sazby hypotečních úvěrů jsou vysoké. Nájemné prozatím stále roste, ale i tam přijde zpomalení odhadem za 6-9 měsíců. V meziročním srovnání to vypadá, že inflace roste, ale na šestiměsíční anualizované bázi inflace klesá. Pojďme si připomenout, že vysoká míra inflace nebyla chybou ze strany centrálních bankéřů Fedu, ale byla způsobená vládními výdaji zmírňujícími dopady pandemie. Dva roky deficitně financované transferové platby nafoukly peněžní zásobu, ale od té doby se růst peněžní zásoby výrazně zpomalil, jak je vidět na grafu níže.

Zdroj: Federal reserve – vývoj peněžní zásoby za poslední 2 roky v USA

Myslím si, že inflace v USA dosáhla svého vrcholu a do konce roku zůstane vysoká. Pravděpodobně se bude ke konci tohoto roku pohybovat okolo 7 %. Drcení ekonomiky drahými penězi není nejlepší řešení. To, co by měl Fed udělat, je nadále zvyšovat sazby takovým tempem, aby zpomalil pokles poptávky po penězích. Tento vývoj už můžeme nyní pozorovat na klesajících tržních cenách.

Disclaimer: Informace uvedené v tomto příspěvku nejsou investičním doporučením. V žádném případě se nesnaží případného čtenáře přimět k investování do popisovaných instrumentů, ani mu poskytnout jakoukoliv jinou formu investičního doporučení. Společnost Kiwi partners s.r.o., tímto příspěvkem sděluje pouze svůj názor a nenese odpovědnost za případné ztráty vzniklé investováním do různých aktiv a produktů uvedených výše, či za jiné výsledky investičních rozhodnutí na základě tohoto příspěvku. Finanční data a informace byly získány především z tiskových zpráv a zveřejněných informací daných společností či institucí, dále ze zahraničních i domácích médií a informačních institucí a dále svého osobního názoru.

Stanislav Lenděl

Je zodpovědný za vizi společnosti a tvorbu firemní strategie. Stanovil si jasný cíl: vybudovat kvalitní investiční poradenství s nejlepšími poradci v Česku. Je hrdý, že vede společnost, pro kterou je na prvním místě zájem klienta a dlouhodobá spolupráce.