Komentář specialisty fotka

Hrozí kolaps čínské ekonomiky?

V posledních měsících se v médiích setkáváme s články, komentáři nebo reportážemi, které až katastrofický líčí budoucnost čínské ekonomiky a tedy i ekonomiky světové.

Jako počátek konce je nejčastěji zmiňovaná bublina na nemovitostním trhu. Čínští investoři si navykly na neustále nárůsty cen nemovitostí, až začali investice do nemovitostí považovat za jistotu. V dnešní době trh s nemovitostmi  tvoří 20 % HDP Číny. Situace se spekulacemi na nemovitostech vyústila do takové podoby, že dnes se Čínským městům říká „města duchů“ v Číně je odhadem více, jak 65 milionu volných bytu, pro představu takové množství by stačilo pro celou Francii. Situace v Číně je poměrně podobná jako u nás v Česku nyní anebo v USA před rokem 2007. A podobně jako v USA před startem hypoteční krize i v Číně kupují lidé nemovitosti přestože v nich neplánují bydlet, jelikož věří, že je za pár let budou schopni prodat za vyšší cenu. Taková mentalita je nebezpečná, když si lidé berou na nákup nemovitostí vysoké půjčky, což se dělo jak v USA, tak i nyní v Číně a v Česku.

V USA přililo olej do ohně to, že bankéři začali vymýšlet deriváty navázané na zdánlivě bezpečné hypotéky a pojišťovny začaly tyto deriváty zajišťovat. Kolaps cen nemovitostí tak byl o to bolestivější. V Číně je specifickým problémem chování developerů: nezřídka se stávalo, že developer vybíral peníze od investorů s velkým předstihem i několika let a peníze využíval na rozjetí nových projektů, na které lákal další investory. Jinak řečeno prováděl nemovitostní variaci podvodného Ponziho schématu. V Číně jsou tedy nejen desítky milionů volných bytů, ale také miliony nedostavěných. Jelikož se růst čínské populace zastavil, jediným kanálem, který může zaplnit tyto prázdné byty, je přesun populace z venkova do měst. Loni žilo v Číně ve městech 65 % obyvatel. V Česku to je 74 %, v USA skoro 83 %. Tento proces je ale pomalý a Čína pocítí pokles cen nemovitostí. Kvůli krachu developerů mnoho lidí také ani neuvidí nemovitost, na kterou si vzali půjčku, a banky budou mít větší potíže s nesplacenými půjčkami.

Stavební sektor se proto citelně zmenší a to se přenese do celé ekonomiky. Vzhledem k důležitosti stavebního sektoru pro čínskou ekonomiku je jisté, že pokud čínská vláda nebude sama iniciovat velké stavební projekty (například doprava nebo energetika), čínská ekonomika poklesne.

Obr: Vývoj cen nových bytů v Číně

Nezapomínejme však, že Komunistická strana Číny má dostatečnou moc nad svými obyvateli a dostatečné finanční i nefinanční zdroje na to, aby zrychlila přesun obyvatel z venkova do prázdných bytů a aby spustila mnoho velkých budovatelských projektů. Prázdné byty může odkoupit od těch, kteří nejsou schopni splácet, nedostavěné projekty převezme a dokončí. Bude tak mít další nástroj (miliony bytů), jak formovat svou společnost, podobně jako k tomu docházelo u nás v dobách socialismu. Současné potíže by tedy Čína měla ještě ustát, ale čínský zázračný ekonomický boom bude na pár let minulostí. Jestliže se Číně podaří v současné pětiletce do roku 2025 chytře umístit ohromný investiční kapitál, pak můžeme být svědky dalšího boomu, tentokrát hnaného například robotikou a umělou inteligencí.

Disclaimer: Informace uvedené v tomto příspěvku nejsou investičním doporučením. V žádném případě se nesnaží případného čtenáře přimět k investování do popisovaných instrumentů, ani mu poskytnout jakoukoliv jinou formu investičního doporučení. Společnost Kiwi partners s.r.o., tímto příspěvkem sděluje pouze svůj názor a nenese odpovědnost za případné ztráty vzniklé investováním do různých aktiv a produktů uvedených výše, či za jiné výsledky investičních rozhodnutí na základě tohoto příspěvku. Finanční data a informace byly získány především z tiskových zpráv a zveřejněných informací daných společností či institucí, dále ze zahraničních i domácích médií a informačních institucí a dále svého osobního názoru.

Jan Filip

Působí ve společnosti na pozici ekonoma a analytika. Zaměřuje se na investiční strategii, analýzy klientských portfolií, investic a makroekonomického prostředí. Sleduje trendy v globální ekonomice a cutting-edge technologie (virtuální realita, umělá inteligence atd.).