Komentář specialisty fotka

Vrátí se čínské akcie v roce 2022 k růstu z předchozích let?

Rok 2021 byl pro čínské akcie poměrně náročný a v porovnání se světovými akciemi byl čínský trh výrazně slabší. Za celý minulý rok index MSCI China klesl o 21,64 %. Díky této korekci, kterou čínské akcie v minulém roce zaznamenaly, se však mnohé z těchto společností nyní obchodují za atraktivnější ceny. A pokud jde o ocenění čínských akcií, pak jsme v současné době svědky toho, že se mnoho těchto společností (zejména z IT oblasti) obchoduje na historicky nejnižších oceněních a s výraznými diskonty vůči globálně srovnatelným společnostem. Navíc regulační a měnová politika, která nedávno zasáhla do čínské ekonomiky v podobě snížení úrokových sazeb, se posouvá příznivějším směrem k podpoře hospodářské aktivity. Dá se tak očekávat budoucí vyšší růst čínské ekonomiky a možné oživení jejího akciového trhu.

.

Obr. Roční výkonnost MSCI China index (v %) (zdroj: investing.com)

.

Čínská pětiletka
Klíčovým faktorem nedostatečné výkonnosti Číny v minulém roce byl regulační zásah její vlády, která se v létě prosadila tím, že se snažila ovládnout to, co považovala za monopolní excesy v několika odvětvích své ekonomiky. V návaznosti na několik regulačních opatření Čína v srpnu představila čtrnáctý pětiletý plán regulací, který stanoví rámec pro přísnější kontrolu nad ekonomikou, včetně posílených zákonů zaměřených na monopoly a přísnější kontroly v oblastech strategického významu, národní bezpečnosti, technologických inovací, kultury a vzdělávání. V plánu se jako cíl uvádí vybudování „moderního regulačního prostředí“, které by splňovalo „rostoucí požadavky lidí na dobrý život“.

Čínské rychle rostoucí společnosti poskytující internetové služby patřily mezi firmy, na které se nedávná omezení přímo zaměřovala. Tyto firmy se nyní budou muset vyrovnat s nově nastavenými podmínkami a regulacemi, nicméně řada z nich se nyní obchoduje s cenami pod svou fundamentální hodnotou. Se slušným diskontem se obchodují např. Meituan, internetová společnost zajišťující rozvoz potravin a maloobchodní služby, a Tencent Holdings, nadnárodní technologický konglomerát a prodejce videoher a s internetem související služby.

Kromě odvětví, na která se tento zásah přímo zaměřuje, se dá také dívat pozitivně na vybrané čínské společnosti vyrábějící spotřební zboží, zejména na výrobce sportovního oblečení ANTA Sports Products a Li Ning. Věřím, že obě společnosti se pravděpodobně v roce 2022 budou těšit lepšímu vnímání značky, což jim potenciálně umožní převzít podíl na trhu od globálních výrobců sportovního oblečení na čínském trhu. Čínská vláda vyjádřila silnou podporu propagaci masového sportovního průmyslu a očekává se, že zimní olympijské hry v roce 2022, které jsou naplánovány na únor v Pekingu, posílí sentiment spotřebitelů.


Čekají Čínu zvraty v měnové politice?
Očekávám také, že v roce 2022 uvidíme příznivý posun v čínské měnové politice. V roce 2021 byla čínská ekonomika omezována zpřísněnou měnovou politikou – zejména v sektoru rozvoje nemovitostí – ve spojení s čínskou politikou nulové tolerance COVID-19 a přísnými pravidly ochrany veřejného zdraví. Dohromady tyto politiky vedly k utlumení spotřebitelských výdajů domácností. Tento faktor byl klíčovým důvodem, proč Čína oznámila, že její roční hospodářský růst ve třetím čtvrtletí roku 2021 činil pouhých 4,9 %, což představuje nejpomalejší tempo růstu HDP pro druhou největší světovou ekonomiku od třetího čtvrtletí roku 2020, kdy se projevily první dopady pandemie.

Čínská centrální banka byla v roce 2021 globálně napřed, pokud jde o zpřísňování měnové politiky. Naproti tomu Spojené státy a další velké ekonomiky teprve nedávno začaly směřovat ke kontrole akomodační politiky, která byla zavedena v reakci na pandemií vyvolaný ekonomický šok v roce 2020. Zdá se, že Čínská lidová banka má prostor pro podporu ekonomické poptávky v roce 2022 prostřednictvím cíleného uvolnění měnové politiky, což by mohlo poskytnout další podporu čínským akciím.

I když zůstávám optimista, je několik rizik, které by mohly představovat potenciální překážky pro rychlejší oživení čínských akcií v roce 2022. COVID-19 a jeho varianty – zejména nedávno vzniklá varianta Omicron – představují problémy v oblasti ochrany veřejného zdraví a ekonomiky po celém světě. Dokonce i země, kterým se podaří vyhnout se významnému propuknutí nákazy, by mohly zjistit, že jejich ekonomikám brání problémy s dodavatelským řetězcem a další překážky, které mají původ v zámoří. Kromě toho čínský segment nemovitostí a jeho finanční sektor obecně čelí rizikům vyplývajícím z dluhových bojů hlavní developerské společnosti Evergrande. Navíc půjčky podporující čínský stavební boom byly poskytnuty stovkám dalších developerů, kteří při problémech se splácením museli prodávat část svých aktiv včetně nedokončených projektů nebo různých dceřiných firem.

Obr. Podíl Číny na celosvětovém HDP a na světovém akciovém trhu (v %) (zdroj: World Bank Group)

.

Dohoní čínský akciový trh svůj podíl na světovém HDP?
Navzdory výše zmíněným rizikům se nedomnívám, že by vykompenzovaly mnoho pozitivních katalyzátorů, které lze vidět jak u vybraných čínských akcií, tak u čínského trhu celkově. Je důležité mít na paměti historický kontext a dlouhodobé cíle Číny, které si stanovila v oblasti hospodářského růstu. Mám tak na Čínu z dlouhodobého hlediska příznivý pohled, vzhledem k masivnímu růstu Číny, jejímu tržnímu potenciálu a ambicím posunout se v hodnotovém řetězci v různých průmyslových odvětvích výše, dalším prosazení Číny na globálních trzích a zejména pak její opětovné zdvojnásobení HDP na obyvatele do roku 2035. Lze se tak domnívat, že makrotrendy v Číně zůstávají obecně příznivé. Investování je především o poměru rizika a výnosu a ten se u mnoha čínských akcií po nedávných pohybech jeví jako výhodný. Volatilita čínských akcií však bude pravděpodobně na trhu stále přítomna. Na závěr lze snad jen říci, že investor, který zainvestuje do Číny a bude obdařen notnou dávkou trpělivosti, bude odměněn slušným ziskem, ostatně, tak jak už to obecně u investování do akcií bývá. 

Disclaimer: Informace uvedené v tomto příspěvku nejsou investičním doporučením. V žádném případě se nesnaží případného čtenáře přimět k investování do popisovaných instrumentů, ani mu poskytnout jakoukoliv jinou formu investičního doporučení. Společnost Kiwi partners s.r.o., tímto příspěvkem sděluje pouze svůj názor a nenese odpovědnost za případné ztráty vzniklé investováním do různých aktiv a produktů uvedených výše, či za jiné výsledky investičních rozhodnutí na základě tohoto příspěvku. Finanční data a informace byly získány především z tiskových zpráv a zveřejněných informací daných společností či institucí, dále ze zahraničních i domácích médií a informačních institucí a dále svého osobního názoru.

Disclaimer: Informace uvedené v tomto příspěvku nejsou investičním doporučením. V žádném případě se nesnaží případného čtenáře přimět k investování do popisovaných instrumentů, ani mu poskytnout jakoukoliv jinou formu investičního doporučení. Společnost Kiwi partners s.r.o., tímto příspěvkem sděluje pouze svůj názor a nenese odpovědnost za případné ztráty vzniklé investováním do různých aktiv a produktů uvedených výše, či za jiné výsledky investičních rozhodnutí na základě tohoto příspěvku. Finanční data a informace byly získány především z tiskových zpráv a zveřejněných informací daných společností či institucí, dále ze zahraničních i domácích médií a informačních institucí a dále svého osobního názoru.

Michael Molek

V Kiwi partners působí od jejího založení na pozici strategický manažer. Má 15 let zkušeností s investováním. Sestavuje obchodní strategie a na trh vyzrává aplikováním pokročilých statistik a modelů. Dříve získal dlouholeté zkušenosti na pozici asset manager, působil také jako analytik v renomovaných investičních společnostech.