Komentář specialisty fotka

Důsledky zadlužovaní USA

V polovině 80. let klesl mezní produkt příjmů z nefinančního dluhu i celkového dluhu (MRPD). Vzhledem k tomu, že neefektivnost dluhu v posledních čtyřech desetiletích vzrostla, četné vědecké studie tento škodlivý vliv dluhu na hospodářský růst ověřily. Historické trendy a studie ukazují, že využívání dluhového kapitálu se dostalo daleko za produktivní fázi. To je v souladu se zákonem klesajících výnosů, základním konceptem ekonomické teorie.

Významným důsledkem tohoto rostoucího zadlužení bylo, že v roce 1997 dosáhl vzestupný trend rychlosti pohybu peněz svého vrcholu. Zajímavé je, že zrychlování zadlužení v poměru k HDP úzce souvisí s trvalým poklesem rychlosti peněz z nejvyšší hodnoty 2,2 % v roce 1997 na dnešních 1,12 %. Dále v roce 2000 začal růst reálného HDP na obyvatele klesat oproti svému dlouhodobému růstovému trendu, což opět odráží zákon klesajících výnosů z nadměrného využívání dluhu. Zdá se, že Spojené státy jdou stejnou ekonomickou cestou jako eurozóna a Japonsko, a to v důsledku rostoucího zadlužení, klesajícího růstu reálného HDP na obyvatele a snižující se rychlosti pohybu peněz.

Reálný HDP na obyvatele Spojené státy

Reálný HDP na obyvatele ve druhém čtvrtletí roku 2021 činil 58 478 USD. Pro představu v ČR za období 2021, bylo HDP na obyvatele 26 378 USD. Od roku 1870 do roku 2000 rostl reálný HDP na obyvatele v USA o 2,2 % ročně. Od roku 2000 činí růst 1,1 % ročně viz graf níže. Tempo růstu se v tomto časovém rámci snížilo o 50 %. Pokud by HDP na obyvatele rostlo tempem před rokem 2000, bylo by téměř o 26 % vyšší, tj. 73 474 USD, než je dnes. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019, tedy předtím, než pandemie narušila hospodářskou aktivitu, byl reálný HDP na obyvatele přibližně 17 % pod trendovou linií historického tempa růstu před rokem 2000. Diskuse o tom, že se reálný HDP po pandemii zotavil před úroveň pandemie jsou nepřesné. Jak bylo mnohokrát správně zdokumentováno, expanze od roku 2009 do začátku roku 2020 byla nejhorší v hospodářské historii USA. Ale časy podprůměrné výkonnosti netrvají pouze 11 let, ale téměř dvě desetiletí. Během tohoto období se účinky masivní monetární expanze a zadlužování znatelně podepsaly na ekonomickou prosperitu v USA. 

Kvůli použitému lektvaru „tištění peněž“ se ekonomika v USA propadla výrazně hlouběji pod úroveň, kde by se mohla nacházet, kdyby se tak nezadlužovala. 

Kroky neefektivního zadlužování, rozdávaní peněz od vlád USA, EU nebo Japonska vedou ke zpomalení blahobytu obyvatel, proto bychom je měli brát obezřetně. Krátkodobě, to necítíme, ale ve středním a dlouhém horizontu určitě.

Disclaimer: Informace uvedené v tomto příspěvku nejsou investičním doporučením. V žádném případě se nesnaží případného čtenáře přimět k investování do popisovaných instrumentů, ani mu poskytnout jakoukoliv jinou formu investičního doporučení. Společnost Kiwi partners s.r.o., tímto příspěvkem sděluje pouze svůj názor a nenese odpovědnost za případné ztráty vzniklé investováním do různých aktiv a produktů uvedených výše, či za jiné výsledky investičních rozhodnutí na základě tohoto příspěvku. Finanční data a informace byly získány především z tiskových zpráv a zveřejněných informací daných společností či institucí, dále ze zahraničních i domácích médií a informačních institucí a dále svého osobního názoru.

Stanislav Lenděl

Je zodpovědný za vizi společnosti a tvorbu firemní strategie. Stanovil si jasný cíl: vybudovat kvalitní investiční poradenství s nejlepšími poradci v Česku. Je hrdý, že vede společnost, pro kterou je na prvním místě zájem klienta a dlouhodobá spolupráce.