Komentář specialisty fotka

Obnovitelné zdroje energie – budoucnost energetiky a skvělá investiční příležitost

Vývoj produkce energie z obnovitelných zdrojů v posledních letech a výhled let příštích

Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů energie roste exponenciálním tempem. Podle studie BP statistical Review of World Energy 2020 za posledních deset let spotřeba energie z obnovitelných zdrojů (mezi které není započítána vodní energie) rostla průměrně 13,7 % ročně, celkově tedy narostla skoro čtyřikrát. Šlo tak o jediné energetické odvětví, které rostlo dvouciferným tempem ve sledovaném období. Solární energie roste zhruba dvakrát rychleji než větrná. Obnovitelné zdroje energie jsou jasně v trendu.

Růst světové spotřeby energie z obnovitelných zdrojů

Podle International Energy Agency (IEA), se v roce 2020 z obnovitelných zdrojů vyrobilo 30 % světové produkce a obnovitelné zdroje předeženou uhlí v roce 2025. Většinu tohoto růstu zařídí podle IEA solární energie. Solární energie začíná být v mnoha zemích levnější než nové uhelné nebo plynové elektrárny. Na druhém místě bude podle IEA větrná energie.

Poptávka po energii celosvětově roste, o tom není pochyb. Tento nárůst mají na svědomí především rozvíjející se ekonomiky. Během příštích 30 let se očekává zvýšení spotřeby energie o 50 %. Tento nárůst by si vyžádal obrovské množství uhlí, ropy a plynu. To by ale znamenalo obrovskou zátěž pro životní prostředí, což je čím dál tím méně politicky průchozí i v rozvíjejících se ekonomikách. Dále je potřeba si uvědomit, že stávající zdroje energie způsobující velké negativní zatížení životního prostředí jsou a budou stále méně oblíbené u spotřebitelů a postupně zaniknou. Výpadek ve výrobě energie ze „špinavých“ zdrojů tak budou nahrazovat právě obnovitelné zdroje. Na investice do nich je tak správný čas.

Závody k zelené energii: Čína těsně před USA

Z globálního hlediska je důležité, co se děje v Číně. Ta předhonila USA ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů v roce 2018. Po přepočtu na obyvatele stále vede USA.

Deset největších producentů energie z obnovitelných zdrojů

Čína je největší producent skleníkových plynů a zároveň buduje největší energetické kapacity. Celkové emise skleníkových plynů z čínských elektráren jsou srovnatelné s emisemi Evropy a USA dohromady. Dekarbonizace výroby energie v Číně je tedy nutnou podmínkou zastavení změn klimatu.

Zajímavá je i studie od Stony Brook University a Lawrence Berkeley National Laboratory. Zdůrazňuje, jak se technologie v sektoru obnovitelných zdrojů energie dramaticky zlevnily: mezi roky 2010 a 2018 celosvětový průměr nákladů na výrobu elektřiny velkými solárními elektrárnami klesl o 77 %, pevninnými větrnými elektrárnami o 35 % a cena baterií klesla o 85 %. Cena nových „zelených“ elektráren i baterií tak klesly natolik, že je levnější vybudovat „zelenou“ elektrárnu než elektrárnu na fosilní paliva.

Odhaduje se, že pokud se cena energie z obnovitelných zdrojů bude vyvíjet stejným tempem jako doposud, tak:

  • by Čína mohla vyrábět 62 % energie z obnovitelných zdrojů v roce 2030
  • v USA mohly vyrábět 90 % energie z obnovitelných zdrojů v roce 2035
  • celosvětově by se musela zosminásobit kapacita energetických úložišť

Závazek, který si stanovila čínská vláda ve svých pětiletkách, je však skromnější: 20 % vyrobené energie v roce 2030 by mělo být z obnovitelných zdrojů.

Obnovitelné zdroje energie z investičního pohledu

V tuto chvíli je odvětví obnovitelných zdrojů energie již poměrně vyspělé. Jsme proto ve fázi, kdy společnosti, které jsou už nyní schopné generovat cash-flow, vnímají věřitelé daleko lépe než jejich menší rivaly. Proto mají mnohem snazší přístup k dodatečnému kapitálu nutnému pro rozvoj svého podnikání. Nyní je tedy vhodné zaměřit svoje investice na velké a finančně zdravé společnosti. Období, kdy bylo nejlepší sázet na dynamické mladé firmy je pryč.

Sektor obnovitelných zdrojů energie má skvělou budoucnost, ale je potřeba z velkého množství firem vybírat obezřetně. A to zejména z těch, které jsou finančně zdravé a více zaměřené na solární energii.

Poté, co byl americkým prezidentem zvolen Joe Biden, mají obnovitelné zdroje energie silnou podporu americké vlády. Odhaduje se, že do roku 2030 bude celosvětově do sektoru obnovitelných zdrojů energie směřovat 65 % ze všech investic směřovaných do energetiky, tedy 5 000 miliard dolarů. Část samozřejmě bude využita na údržbu stávajících kapacit, ale mnohem větší část peněz skončí v navyšování kapacit. Analytická zpráva od renomované agentury Bloomberg hovoří o roce 2030 jako době, kdy budou obnovitelné zdroje energie tvořit 60 % z nově postavených kapacit. Dále odhaduje nárůst podílu solární a větrné energie na celosvětové produkci elektřiny ze 3 % na 16 % do roku 2030. Vzhledem k nízké rozvinutosti energetické infrastruktury v některým oblastech (například v Jižní Americe nebo Indii), budou nezávislé (nejčastěji střešní) solární elektrárny tím nejlevnějším způsobem jak oblasti elektrifikovat. 

Imperial College London a IEA vloni dokončily výzkum zpracovávající data z posledních 5 a 10 let. Ačkoliv investice do obnovitelných zdrojů energie v USA a Evropě mají mnohem lepší návratnost než investice do fosilních paliv, stále nejsou dost velké na to, aby přestalo docházet ke změnám klimatu. Musely by být alespoň dvakrát větší. Například v Evropě byl rozdíl výnosů investic následující: 178 % za 5 let u obnovitelných zdrojů a -21 % u fosilních. V USA šlo o rozdíl 200 % u obnovitelných a 97 % u fosilních.

Akcie „zelených“ firem byly také méně volatilní včetně období covidové paniky, kdy cena ropy padla. Mnozí velcí investoři (investiční banky a penzijní fondy) buď zaspali dobu a stále věří fosilním palivům více než obnovitelným zdrojům, anebo upřednostňují firmy s větší kapitálovou silou, což stále jsou přeci jen energetické společnosti klasického ražení. To alespoň umožní informovaným investorům přestoupit k obnovitelným zdrojům za stále dobrou cenu.

Jak vydělat na trendu obnovitelných zdrojích energie

O pár odstavců výše jsem vyjadřoval náš názor na to, jaké firmy z odvětví obnovitelných zdrojů energie by měl člověk volit:

  1. generující stabilní cash-flow
  2. finančně zdravé
  3. zaměřené spíše na solární energii

Takové firmy jsou obsaženy ve fondu od společnosti BlackRock. Ve fondu je ke konci dubna 2021 investováno 6,3 miliard dolarů, tedy přes 120 miliard korun. BlackRock je největší investiční společností na světě a vybírá si ty nejlepší analytiky. Na základě jejich analýz jsou do fondu zařazeny ty nejvhodnější akcie a jejich počet ve fondu se pohybuje kolem 40. Tento fond při srovnání s širokým indexem akcií vyspělých zemí (MSCI World) v posledních 10 letech ztrácel body. Od klimatické konference v Paříži v roce 2015 však již byla jejich výkonnost prakticky stejná a od loňského roku začal fond od BlackRocku růst rychleji a očekáváme, že tento trend bude pokračovat.

Srovnání výkonnosti fondu BlackRock a indexu MSCI World

Vydělejte na sektoru budoucnosti i Vy. Se Sluncem nad hlavou a větrem v zádech budou obnovitelné zdroje energie úspěšnou investicí. Pokud vás zajímají bližší informace, budeme rádi, když se nám ozvete.

Disclaimer: Informace uvedené v tomto příspěvku nejsou investičním doporučením. V žádném případě se nesnaží případného čtenáře přimět k investování do popisovaných instrumentů, ani mu poskytnout jakoukoliv jinou formu investičního doporučení. Společnost Kiwi partners s.r.o., tímto příspěvkem sděluje pouze svůj názor a nenese odpovědnost za případné ztráty vzniklé investováním do různých aktiv a produktů uvedených výše, či za jiné výsledky investičních rozhodnutí na základě tohoto příspěvku. Finanční data a informace byly získány především z tiskových zpráv a zveřejněných informací daných společností či institucí, dále ze zahraničních i domácích médií a informačních institucí a dále svého osobního názoru.

Jan Filip

Působí ve společnosti na pozici ekonoma a analytika. Zaměřuje se na investiční strategii, analýzy klientských portfolií, investic a makroekonomického prostředí. Sleduje trendy v globální ekonomice a cutting-edge technologie (virtuální realita, umělá inteligence atd.).