Komentář specialisty fotka

Investiční výhled na rok 2022

Stejně jako tomu bylo loni, Vám chceme poskytnout jednoduše srozumitelnou předpověď toho, co přinese příští rok a jakým směrem se budeme při investování ubírat.

Jaká je aktuální situace

Makroekonomická data ukazují, že hlavní světové ekonomiky (USA, Evropa, Čína) se v roce 2021 zdárně vzpamatovávaly z potíží způsobených pandemií Covidu-19. Světové HDP tak letos narostlo nad předpandemické úrovně. Předpovědi růstu na rok 2022 se pohybují nejčastěji v pásmu od 4 do 5 procent, což je vysoko nad dlouhodobým průměrem.

Konkrétně v USA klesla míra nezaměstnanosti až na 4,6 % (údaj k říjnu) a očekáváme, že během roku 2022 se vrátí takřka na předpandemické úrovně. Obří desetiletý investiční plán z dílny prezidenta Bidena a jeho týmu je stále na dobré cestě k finální realizaci. Je však pravděpodobné, že nakonec nepůjde o 3500 miliard dolarů, ale o částku třeba jen poloviční.

V Evropě byla obnova pomalejší, ale v průběhu roku 2021 nabrala tempo. V roce 2022 je tak pravděpodobné, že evropská ekonomika bude růst vyšším procentem než americká. Své výhody přináší i nižší inflace než jaká je v USA: nižší inflace umožní delší pokračování podpůrných programů, zatímco v USA se již FED musí krotit.

Čína rostla rychleji než USA i Evropa. A to jak v roce 2020, tak i 2021. S velkou pravděpodobností se udrží v čele i v roce 2022. Pokud bychom zahrnuli do závodu i Indii, pak bude Čína na druhém místě. Komunistická strana musí zasahovat do nemovitostního trhu a krotit růst cen a jeho celkovou nestabilitu. Další problém sdílí s Evropou: nedostatek energie. Ten je částečně vyvolaný zvýšenou poptávkou po čínském zboží ze zahraničí během lockdownů v jednotlivých zemích.

Jak bylo nakousnuto v předešlém odstavci, divokou kartou roku 2022 bude Indie. To, že letos roste Indie rychleji než USA, Evropa a Čína je způsobeno i tím, že v roce 2020 naopak zaostávala. Ovšem díky skvělému roku 2021 je nyní na zhruba stejné startovní pozici a až v roce 2022 zazáří, bude to jasná ukázka její síly. 

Co očekáváme od roku 2022

Jednou větou: růst ceny aktiv, růst volatility, růst úrokových sazeb.

Růst cen aktiv bude v příštím roce stále pokračovat, jelikož peníze, které centrální banky a vlády vrhly do ekonomiky, se nemohou v aktuální ekonomické situaci ani jinak projevit. Peníze pomohly ekonomiky rozběhnout a podnikatelská i spotřebitelská důvěra jsou dostatečně silné. Inflace tedy bude nevyhnutelně vysoká i v roce 2022 a cenovky všeho (zboží, domů, firem-akcií) se budou často přepisovat na vyšší hodnoty. Držet hotovost prostě nebude dobrý nápad.

Růst volatility (proměnlivost cen nahoru a dolů) bude nepochybně vyšší zejména kvůli třem faktorům:

1)    Centrální banky (CB) budou mít plné ruce práce a další účastníci trhu kvůli tomu musí při svém investičním rozhodování zohledňovat více nejistot a neznámých. Kromě toho, že CB musí dohlížet na inflaci, tak také musí zohledňovat to, že v době od hypoteční krize vytvořily závislost kapitálových trhů na svých programech pumpování peněz do ekonomik. S pandemií se spustily programy nové. A na kapitálové trhy jsou silně navázány důchody v USA a tato návaznost roste i v Evropě. To je silně politické téma a CB tak jsou pod větším tlakem než bývaly. CB se tak budou snažit balancovat mezi krocením inflace pomocí zvyšování úrokových sazeb a podporou ekonomiky. Pokud budou CB sazby zvyšovat pomalu, tak se výnosy dluhopisů budou postupně zvyšovat. To proto, že bude vyšší inflace, než jaká by byla v případě, že CB budou sazby zvyšovat rychleji. V případě rychlého zvyšování sazeb budou výnosy dluhopisů zhruba stejné, jelikož se do nich bude promítat obava, že rychlé zvyšování sazeb vyvolá zpomalení ekonomického růstu. V případě rizikovějších dluhopisů (High-Yield) by rychlé zvyšování úrokových sazeb vyvolalo pokles jejich hodnoty. Pokud se CB podaří zvyšovat sazby správným tempem, tak akciové trhy nezaznamenají žádný významný pokles, tak jako tomu bylo v letech 2015 až 2017. Ve všech případech platí, že pro boj s inflací jsou daleko vhodnější akcie než dluhové cenné papíry.

2)    Nové varianty viru dále víří už tak zčeřené vody světových ekonomik. Pozitivním faktorem je to, že dva roky boje s virem a různé přístupy v jednotlivých státech světa ukázaly tvůrcům státních rozpočtů (ale i centrálním bankéřům), jak se dá vypořádat s případnou novou nebezpečnou variantou viru lépe, než jako tomu bylo v březnu roku 2020. Dalším pozitivem je rostoucí míra proočkovanosti, která bude v roce 2022 mnohem vyšší než v předešlých letech.

3)    Svou roli bude mít i přehnaný optimismus velké části retailových investorů. A to zejména mladých lidí, kteří nepocítili hypoteční krizi z let 2007 až 2009 nebo následky Dluhové krize v Eurozóně na začátku desátých let. Tito investoři žili jen v době relativně stabilních nárůstů akciového trhu. To se projevuje nízkým stavem hotovosti na retailových investičních účtech a naopak velkým objemem nákupů na marži. Tedy i relativně malý pokles ceny akcií spustí nucené výprodeje, což může dál prohlubovat počáteční pokles. To však bude vytvářet příležitosti pro zkušené investory.

Kam tedy investovat

Po zvážení nejen výše uvedených faktorů očekáváme, že investoři budou preferovat hodnotové investice před dynamickými. Důležitá bude také větší globální diverzifikace investic, než jaká byla optimální letos. Akcie stále nabídnou vyšší výnos než dluhopisy nebo nemovitosti.

Konkrétně by tak investor měl do svého portfolia zařadit více

1)    dividendových akcií

2)    evropských a asijských (zejména indických) akcií

Co se týče sektorů, tak stále preferujeme technologie. Ty se sice řadí do dynamických sektorů, ale pokud si investor vybere konkrétní podsektory, pak stále učiní správnou volbu. Těmito podsektory máme na mysli umělou inteligenci, e-commerce a digitalizaci výroby. Příští roky budou také ve znamení pokračujících investic (především státních zakázek) do obnovitelných zdrojů a úložišť energie. Módní investicí zůstanou firmy s vysokým ESG skóre, tedy takové, které dbají na dopady svojí činnosti na životní prostředí, na sociální aspekt (např. diverzita, lidská práva) a také na kvalitní pracovní prostředí a procesy uvnitř firmy. Rozhodně také nesmíme zapomenout na farmaceutický průmysl.

Byť je tento výhled omezen pouze na rok 2022, tak stále platí, že investování, jak ho chápeme my v Kiwi partners, je dlouhodobou záležitostí. Snažíme se dívat spíše na to, jaký bude svět za 5 nebo 10 let a nikoliv jen jaký bude příští rok.

Přejeme všem investičně úspěšný rok 2022.

Disclaimer: Informace uvedené v tomto příspěvku nejsou investičním doporučením. V žádném případě se nesnaží případného čtenáře přimět k investování do popisovaných instrumentů, ani mu poskytnout jakoukoliv jinou formu investičního doporučení. Společnost Kiwi partners s.r.o., tímto příspěvkem sděluje pouze svůj názor a nenese odpovědnost za případné ztráty vzniklé investováním do různých aktiv a produktů uvedených výše, či za jiné výsledky investičních rozhodnutí na základě tohoto příspěvku. Finanční data a informace byly získány především z tiskových zpráv a zveřejněných informací daných společností či institucí, dále ze zahraničních i domácích médií a informačních institucí a dále svého osobního názoru.

Tým kiwi partners

Uděláme pro Vás víc, než jen že Vám pomůžeme spravovat Vaše peníze a investice. Zvážíme každou možnost a vytvoříme osobní finanční plán, který se dokáže přizpůsobit změnám ve Vašem životě. Finanční plánování je celoživotní proces - a my tu s Vámi budeme na každém kroku Vaší životní cesty.