Komentář specialisty fotka

Investice do vody

Investice do vody považujeme za nezbytnou součást investičního portfolia každého dlouhodobého investora. Voda sice pokrývá 71 % procent světového povrchu, ale sladká voda, která je zároveň dostupná, tvoří jen 1 %. Obyvatel Česka, který bydlí ve městě, se s nedostatkem vody nesetkává. Může tak nabýt dojmu, že investice do vodohospodářství nedávají smysl. Lidé na vesnicích s vlastními studnami, zahrádkáři, anebo zemědělci však mají jinou zkušenost.

Na konci února Evropská komise přijala novou klimatickou strategii EU Climate Adaptation Strategy, která je jedním z pilířů takzvané Zelené dohody pro Evropu. Tento dokument povyšuje ochranu vodních zdrojů a podporu odvětví vodohospodářství na svoji prioritu. Udržení stabilních dodávek čisté pitné vody je úkolem číslo jedna, a proto budou firmy zajišťující tyto dodávky podporovány všemi možnými způsoby. Cena vody má také podle této dlouhodobé strategie náležitě odrážet hodnotu vody a její vzácnost. To se dá přeložit jako zvyšování ceny vody. Ztráty způsobené suchem v Evropě se odhadují na 9 miliard € ročně. Nejohroženější je oblast u Atlantického oceánu (Belgie, Lucembursko, Francie) a Středozemního moře (Řecko, Španělsko, Albánie, Portugalsko a Itálie). Sucho je tedy další problém pro jižní státy Evropské unie, už tak ekonomicky oslabené. Peníze z evropského rozpočtu proto poputují ve větší míře vodohospodářským firmám.

Sucho samozřejmě netrápí jen Evropu, ale i bohaté USA, kde se situace rok od roku zhoršuje zejména na pobřeží Tichého oceánu. V Africe vyvolává sucho ozbrojené konflikty, které vyhání tamní obyvatele až do Evropy. Nejhůře je na tom sever a střed Afriky, zejména to platí pro oba Súdány. Po celém světě kolem 2 miliard lidí žije v zemích se zvýšenou pravděpodobností konfliktu kvůli vodě.

Pesimistické odhady budoucnosti

OSN odhaduje, že v roce 2025 bude žít 1,8 miliardy lidí v zemích, které nebudou schopné pokrýt plně poptávku po vodě svých obyvatel a dodávky vody budou omezovány. Světové ekonomické fórum zase očekává, že v roce 2030 budou skutečné dodávky vody o 40 % nižší, než jaká by byla poptávka po vodě, kdyby se vyvíjela současným tempem. Jen na produkci jídla pro jednoho člověka na jeden den se spotřebuje mezi 2 000 až 5 000 litry vody.

Poptávka po vodě roste daleko rychleji než její nabídka zejména v Číně a Indii. Tedy dvou zemích, které se budou snažit za každou cenu udržet svůj dosavadní ekonomický růst. Budou proto mohutně investovat do vodohospodářství a zakázky se firmám z tohoto odvětví jen pohrnou. Například odsolovací továrny na výrobu pitné vody z mořské vody jsou ohromný byznys právě v těchto dvou zemích. Je třeba dodat, že provoz odsolovacích elektráren se neobejde bez velkého množství energie. Naštěstí také tyto dvě země silně investují do výroby energie z obnovitelných zdrojů. Čína je zemí, kde 80 % povrchové vody není vhodné k pití a 90 % povrchové vody v obydlených oblastech je kontaminovaných. Čištění vody je tak další oblastí, kam poputuje velké množství peněz.

Střední východ je suchem také silně zasažen, takže petrodolary budou přesměrovány do vodního hospodářství. Odsolovací továrny si vyžádají mnohamiliardové investice nejen kvůli výstavbě továren samotných a doprovodné infrastruktury, ale také kvůli zvýšené spotřebě energie. Ta bude z velké části pokrytá obnovitelnými zdroji.

Jak můžete uskutečnit investice do vody

Náš nejoblíbenější podílový fond, jehož prostřednictvím nejčastěji realizujeme našim klientům investice do vody, má dlouhodobě rostoucí tendenci s minimem výkyvů. Pro dlouhodobého investora byla i pandemie covid-19 jen drobným škobrtnutím na cestě k vysokým výnosům.

Vývoj vodohospodářského fondu od jeho založení na konci roku 2008 doteď. Celkový výnos od založení je přes 400 %.

Dle našeho názoru je nevyhnutelné, že vodohospodářství v dalších letech konečně zaujme významné postavení. Investice do tohoto odvětví je možná přes podílové fondy dostupné i na českém trhu. Pokud Vás zajímají bližší informace, budeme rádi, když se nám ozvete.

Doporučujeme se také podívat na tento zajímavě a poutavě zpracovaný web.

Disclaimer: Informace uvedené v tomto příspěvku nejsou investičním doporučením. V žádném případě se nesnaží případného čtenáře přimět k investování do popisovaných instrumentů, ani mu poskytnout jakoukoliv jinou formu investičního doporučení. Společnost Kiwi partners s.r.o., tímto příspěvkem sděluje pouze svůj názor a nenese odpovědnost za případné ztráty vzniklé investováním do různých aktiv a produktů uvedených výše, či za jiné výsledky investičních rozhodnutí na základě tohoto příspěvku. Finanční data a informace byly získány především z tiskových zpráv a zveřejněných informací daných společností či institucí, dále ze zahraničních i domácích médií a informačních institucí a dále svého osobního názoru.

Jan Filip

Působí ve společnosti na pozici ekonoma a analytika. Zaměřuje se na investiční strategii, analýzy klientských portfolií, investic a makroekonomického prostředí. Sleduje trendy v globální ekonomice a cutting-edge technologie (virtuální realita, umělá inteligence atd.).