Komentář specialisty fotka

Vliv transakcí na ceny akcií

Ceny akcií určují transakce, neboli nákup a prodej akcií. Základním faktorem, který určuje cenu akcií, je však nabídka a poptávka po akciích. Na základní úrovni je nabídka počet akcií, které jsou k dispozici k prodeji a poptávka je počet akcií, které mají investoři zájem koupit.

Společnosti mohou řídit nabídku dané akcie vydáváním akcií. To se provádí při primární veřejné nabídce (IPO) nebo může být provedeno po IPO na sekundárním trhu. Poptávka po akciích je primárně řízena investory nebo prostřednictvím zpětných odkupů společností, ale poptávku mohou ovlivnit i vnější faktory, jako je ekonomické prostředí.

Co způsobuje změny cen akcií?

Nákup a prodej akcií je tím, co způsobuje pohyb cen akcií. Obecně lze říci, že pokud je poptávka po akciích určité akcie vysoká, ceny rostou. Čím větší je poptávka po nákupu akcií, tím výše může cena vystoupat. Stejně tak i naopak, když je počet prodávajících vyšší než počet kupujících, ceny akcií zpravidla klesají.

Kromě nabídky a poptávky po akciích existují i další faktory, jako jsou zisky společnosti a historie ceny akcie, které mohou ovlivnit cenu akcie. Jedná se o fundamentální, respektive technické faktory. Změny ceny akcie mohou být ovlivněny i dalšími faktory, včetně ekonomických podmínek a politického vývoje.

Závěr: Když společnost vydá akcie, představuje to akcie, které mohou investoři koupit. Počet akcií společnosti se snižuje, když společnost provádí zpětný odkup vlastních akcií. Zpětné odkupy spotřebovávají část nabídky akcií, což může sloužit ke zvýšení ceny akcií. Nové emise akcií dosahují opačného efektu, zvyšují nabídku akcií a často způsobují pokles ceny akcií.

Předpovídání změn cen akcií

Nákup a prodej akcií určuje směr vývoje ceny akcií. Investoři se mohou rozhodnout pro nákup nebo prodej akcií z mnoha důvodů, ale mnozí z nich používají k investičnímu rozhodování fundamentální nebo technickou analýzu. Zprávy o výnosech, ekonomický vývoj a politické zprávy mohou být také podnětem ke změnám cen akcií.

Mezi fundamentální faktory patří zisky společnosti a její základní finanční síla, kterou mohou investoři měřit analýzou finančních výkazů společnosti. Pomocí fundamentální analýzy může investor zjistit, zda je akcie podhodnocená, a nakoupit akcie, nebo zda je akcie nadhodnocená, a akcie prodat.

Technické faktory jsou založeny na statistických trendech a vzorcích, jako jsou pohyby ceny a objemu akcií. Technický obchodník může použít grafy akcií analyzovaných trendů a údajů k předpovědi směru vývoje cen a na základě této předpovědi činit obchodní rozhodnutí.

Ekonomické podmínky: Investoři mohou sledovat ekonomické zprávy, aby získali vodítka pro směr vývoje cen akcií. Mezi ekonomické faktory, které mohou investoři sledovat, patří hrubý domácí produkt (HDP), index spotřebitelských cen (CPI), míra nezaměstnanosti a zprávy o pracovních místech.

Politický vývoj: Politická rozhodnutí, jako jsou změny zákonů, které mají dopad na ekonomiku nebo určitá odvětví, a politická jednání nebo napětí mezi zeměmi, mohou ovlivnit ceny akcií.

Poznámka: Předpovídání změn cen akcií je nedokonalá věda. I když existují kvantifikovatelné faktory, jako je nabídka a poptávka, které ovlivňují cenu akcií, neexistuje žádný vzorec nebo výpočet, který by investorovi přesně řekl, jak se budou ceny akcií chovat. Je to proto, že existuje mnoho dalších faktorů, jako je ekonomika a politika, stejně jako fundamentální a technické faktory, které mohou ovlivnit rozhodování investorů.

Ceny akcií jsou určovány nabídkou a poptávkou po akciích, které jsou určovány investory, kteří chtějí akcie koupit nebo prodat. Přestože tyto transakce určují ceny akcií, neexistuje žádný spolehlivě konzistentní způsob, jak předvídat pohyb cen akcií.

Michael Molek

V Kiwi partners působí od jejího založení na pozici strategický manažer. Má 15 let zkušeností s investováním. Sestavuje obchodní strategie a na trh vyzrává aplikováním pokročilých statistik a modelů. Dříve získal dlouholeté zkušenosti na pozici asset manager, působil také jako analytik v renomovaných investičních společnostech.