Komentář specialisty fotka

Nakupují centrální banky zlato v roce 2020?

Nakupují centrální banky zlato v roce 2020?


Na otázku „Nakupují centrální banky zlato?“ Vám odpověd sdělí specialista Stanislav Lendyel.


  • Poptávka centrálních bank po zlatě v letošním roce poklesla v reakci na vyšší ceny zlata a menší počet centrálních bank účastnících se letošních nákupů zlata ve srovnání s roky minulými.
  • Navíc je velice pravděpodobné, že se ruská centrální banka, hlavní a pravidelný kupec zlata, prozatím nevrátí na tento trh jako kupující.
  • Ztráta poptávky po zlatě centrálními bankami byla více než vyvážena silnou investiční poptávkou po tomto kovu.

Centrální banky během prvních sedmi měsíců letošního roku nakoupily 8,4 milionu uncí zlata. Předpokládá se, že centrální banky v průběhu roku 2020 nakoupí 10,5 milionu uncí zlata, což je podstatně méně ve srovnání s nákupy v roce 2018 a 2019 (16,2 milionu uncí resp. 17,3 milionu uncí).

Existují dva hlavní důvody poklesu nákupů centrálních bank v průběhu roku 2020:

1, Citlivost centrálních bank na vyšší ceny zlata

2, Méně nakupujících centrálních bank

Nižší aktivitu nákupů centrálních bank v letošním roce lze do značné míry připsat prudkému nárůstu cen zlata. Nakupující centrální banky jsou historicky citliví na nárůst ceny zlata tím, že snižují množství nakupovaného zlata nebo zcela přestanou nakupovat zlato v prostředí prudce rostoucích cen. Pro období 2008 až 2019 činila korelace mezi nákupy zlata centrálními bankami a cenou zlata záporné hodnoty 0,56.

Dalším faktorem, který se promítá do nákupů zlata, je snížení počtu centrálních bank nakupujících zlato v letošním roce. Čínská lidová banka, která v posledních letech významně nakupovala zlato, zatím v letošním roce neoznámila žádné nové nákupy. Mnoho z centrálních bank, které byly v nedávné minulosti dlouhodobými kupci zlata, se v roce 2020 změnilo na čisté prodejce. Nejvýznamnějšími z této skupiny byly centrální banky Kazachstánu a Kyrgyzské republiky.

Ruská centrální banka, která je významným pravidelným kupcem zlata od srpna 2006, pozastavila své nákupy zlata na neurčito počínaje dubnem 2020. Navíc je pravděpodobné, že se tato centrální banka v dohledné době nevrátí na trh zlata jako kupec. Prudký propad cen ropy snížil příliv cizích měn a vládní příjmy. Rusko konvertovalo spoustu dolarů a eur, které dostávalo za svůj vývoz do zlata, aby se oddělilo od těchto měn. Také podíl zlata v Rusku jako procento z celkových měnových rezerv je větší než u ostatních hlavních rozvíjejících se ekonomik. Na konci roku 2019 představovalo zlato 20,4 % celkových měnových rezerv ruské centrální banky. Vzhledem k tomu, že ruská centrální banka již vybudovala poměrně velkou zásobu zlata a její příliv deviz se zpomalil, je nepravděpodobné, že bude spěchat s nákupy zlata a dále budovat své zlaté rezervy. Navíc bude nejspíše citlivější na pohyby ceny zlata. To znamená, že druhý největší nákup zlata doposud v roce 2020 uskutečňuje ruská centrální banka, která v prvním čtvrtletí letošního roku přidala do svých aktiv přibližně 900 000 uncí zlata.

Největším nákupcem zlata v letošním roce byla turecká centrální banka, která během prvních sedmi měsíců roku přidala do svých zlatých zásob 7,08 milionu uncí zlata. Třetím největším kupujícím byla indická centrální banka, která ve stejném období v roce 2020 přidala do svých zásob zlata dalších 850 000 uncí.

Je možné, že centrální banky Turecka a Indie budou v následujících měsících nadále zvyšovat svoji pozici na zlatě. Jedním z hlavních důvodů proč tyto dvě centrální banky přidávají zlato do svých zásob, je slabost jejich domácích měn, které se snaží zajistit nákupem zlata denominovaného v dolarech.

Zatímco poptávka centrálních bank je letos v porovnání s minulými roky nízká, tak poptávka centrálních bank dle historických měřítek je stále silná. Jakákoli ztráta poptávky některé z centrálních bank je více než kompenzována poptávkou investorů, u nichž se očekává, že v dohledné budoucnosti udrží ceny zlata na vyšších úrovních.

Více článků najdete na Kiwi partners komentář specialisty nebo každenní zpravodaj na Kiwi partners zpravodaj.

Sledujte naše sociální síte pro nejnovější novinky ze světa financí:

Stanislav Lenděl

Je zodpovědný za vizi společnosti a tvorbu firemní strategie. Stanovil si jasný cíl: vybudovat kvalitní investiční poradenství s nejlepšími poradci v Česku. Je hrdý, že vede společnost, pro kterou je na prvním místě zájem klienta a dlouhodobá spolupráce.