Komentář specialisty fotka

ETF fondy

ETF jsou moderní finanční deriváty, které výrazně zjednodušují investování na světových finančních trzích. Jejich velkou výhodou je, že jsou burzovně obchodovatelné, což jim poskytuje vysokou transparentnost. Nejobchodovanější Exchange Traded Funds (ETF) mají také výbornou likviditu, což je předurčuje na dobrou pozici nejen jako nástroj pro dlouhodobější investice ale i na krátkodobé obchodování.

Portfolio může být tvořeno akciemi, akciovými indexy, dluhopisy, komoditami nebo jinými finančními nástroji.

Jako jednoduchý příklad si můžeme uvést SPY, které kopíruje výkonnost amerického akciového indexu S&P500.

Tyto fondy mají pro investora velkou výhodu v tom, že shromažďují několik instrumentů najednou a poskytují mu investování do nich v menších objemech. Investor si tak nemusí tvořit vlastní portfolio složené z desítek akcií nebo dluhopisů, což samozřejmě přináší nízké transakční náklady na jeho pozice. Další výhodou je velká likvidita, která umožňuje investorovi rychle a levně vstoupit a vystoupit z pozic u hlavních ETF.

Stanislav Lenděl

Je zodpovědný za vizi společnosti a tvorbu firemní strategie. Stanovil si jasný cíl: vybudovat kvalitní investiční poradenství s nejlepšími poradci v Česku. Je hrdý, že vede společnost, pro kterou je na prvním místě zájem klienta a dlouhodobá spolupráce.