ETF fondy

Možnost vyššího zhodnocení

ETF jsou moderní finanční deriváty, které výrazně zjednodušují investování na světových finančních trzích. Jejich velkou výhodou je, že jsou burzovně obchodovatelné, což jim poskytuje vysokou transparentnost. Nejobchodovanější Exchange Traded Funds (ETF) mají také výbornou likviditu, což je předurčuje na dobrou pozici nejen jako nástroj pro dlouhodobější investice ale i na krátkodobé obchodování.

ETF fondy | Kiwi partners

Exchange Traded Funds nebo burzovních obchodované fondy představují finanční nástroje obchodované na burze, jejichž cena se odvíjí od ceny portfolia.

S&P 500 index táhne 5 firem

ETF fondy graf | Kiwi partners

Složení portfolia

Portfolio může být tvořeno akciemi, akciovými indexy, dluhopisy, komoditami nebo jinými finančními nástroji.

Jako jednoduchý příklad si můžeme uvést SPY, které kopíruje výkonnost amerického akciového indexu S&P500.

Tyto fondy mají pro investora velkou výhodu v tom, že shromažďují několik instrumentů najednou a poskytují mu investování do nich v menších objemech. Investor si tak nemusí tvořit vlastní portfolio složené z desítek akcií nebo dluhopisů, což samozřejmě přináší nízké transakční náklady na jeho pozice. Další výhodou je velká likvidita, která umožňuje investorovi rychle a levně vstoupit a vystoupit z pozic u hlavních ETF.