Informace

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, uvedené na webových stránkách www.kiwipartners.cz a na všech dalších stránkách k nim připojených (dále souhrnně jen „webové stránky“) jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů a mají pouze informativní charakter.

Poskytnuté informace

Poskytnuté informace nebudou vykládány jako osobní rada nebo doporučení k investování, nabídka ke koupi nebo prodeji, přesvědčování nebo doporučování nabídky k upsání, koupi nebo prodeji, nebo k účasti na jakýchkoli finančních produktech, nebo k účasti v jakékoli obchodní strategii, která se jich bude týkat. Vzhledem k tomu, že ne všechny produkty nebo transakce jsou vhodné či rozumné pro všechny investory, je vhodné získat další nezávislé informace od více investičních, právních a daňových poradců. Důvodem je Vaše jistota, že bez ohledu na zde uvedené informace odpovídá Vaše plánovaná investice Vašim potřebám, a že plně chápete existující rizika.

Poskytnuté informace na webových stránkách tedy v žádném případě nejsou investičním doporučením, poradenstvím ani nabídkou či výzvou ke koupi nebo prodeji jakéhokoliv investičního nástroje.

Odpovědnost

Nepřebíráme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody jakékoliv povahy (včetně, bez omezení, přímé nebo nepřímé ztráty nebo ušlého zisku), které mohou být důsledkem, nebo mohou souviset s přístupem na výše uvedené webové stránky nebo jejich použitím, nebo mohou být důsledkem spolehnutí se na uvedené informace.

Finanční služby:

Finanční služby propagované a nabízené na tomto webu poskytuje společnost Kiwi partners s.r.o. a zde uvedení poradci jako fyzické osoby, kteří jsou v oblasti:

  • pojištění registrovaní podle zákona č. 38/2004 Sb. jako podřízení pojišťovací zprostředkovatelé pojišťovacího agent
  • investic a doplňkového penzijního spoření podle zákona č. 256/2004 Sb. jako vázaní zástupci investičního zprostředkovatele
  • spotřebitelských úvěrů podle zákona č. 257/2016 Sb. jako vázaní zástupci samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru

společnosti SAB servis s.r.o., IČO: 24704008, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000. Tuto skutečnost je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na https://www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde také najdete aktuální podrobnosti o registraci a jejím rozsahu.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá upozornění.

Provozovatel webových stránek:

Kiwi partners s.r.o.

IČO: 08508810

Informace

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, uvedené na webových stránkách www.kiwipartners.cz a na všech dalších stránkách k nim připojených (dále souhrnně jen „webové stránky“) jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů a mají pouze informativní charakter.

Poskytnuté informace

Poskytnuté informace nebudou vykládány jako osobní rada nebo doporučení k investování, nabídka ke koupi nebo prodeji, přesvědčování nebo doporučování nabídky k upsání, koupi nebo prodeji, nebo k účasti na jakýchkoli finančních produktech, nebo k účasti v jakékoli obchodní strategii, která se jich bude týkat. Vzhledem k tomu, že ne všechny produkty nebo transakce jsou vhodné či rozumné pro všechny investory, je vhodné získat další nezávislé informace od více investičních, právních a daňových poradců. Důvodem je Vaše jistota, že bez ohledu na zde uvedené informace odpovídá Vaše plánovaná investice Vašim potřebám, a že plně chápete existující rizika.

Poskytnuté informace na webových stránkách tedy v žádném případě nejsou investičním doporučením, poradenstvím ani nabídkou či výzvou ke koupi nebo prodeji jakéhokoliv investičního nástroje.

Odpovědnost

Nepřebíráme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody jakékoliv povahy (včetně, bez omezení, přímé nebo nepřímé ztráty nebo ušlého zisku), které mohou být důsledkem, nebo mohou souviset s přístupem na výše uvedené webové stránky nebo jejich použitím, nebo mohou být důsledkem spolehnutí se na uvedené informace.

Finanční služby:

Finanční služby propagované a nabízené na tomto webu poskytuje společnost Kiwi partners s.r.o. a zde uvedení poradci jako fyzické osoby, kteří jsou v oblasti:

  • pojištění registrovaní podle zákona č. 38/2004 Sb. jako podřízení pojišťovací zprostředkovatelé pojišťovacího agent
  • investic a doplňkového penzijního spoření podle zákona č. 256/2004 Sb. jako vázaní zástupci investičního zprostředkovatele
  • spotřebitelských úvěrů podle zákona č. 257/2016 Sb. jako vázaní zástupci samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru

společnosti SAB servis s.r.o., IČO: 24704008, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000. Tuto skutečnost je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na https://www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde také najdete aktuální podrobnosti o registraci a jejím rozsahu.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá upozornění.

Provozovatel webových stránek:

Kiwi partners s.r.o.

IČO: 08508810