Hodnotová akciová strategie

Dobře víme, že klíčem každého úspěchu je vhodně zvolená strategie. A jelikož nenecháváme nic náhodě, nechali jsme se i my inspirovat skutečnými odborníky v oblasti investování. Strategie Warrena Buffetta byla tedy pro Kiwi partners s.r.o. jasnou volbou.

Warrenův světově známý “ekonomický příkop” odkazuje na schopnost podniku udržovat a využívat konkurenční výhody proti svým konkurentům.

Hodnotová akciová strategie | Kiwi partners

Jde především o ochranu dlouhodobých zisků včetně tržního podílu konkurenčních firem. V investičním prostředí je konkurenční výhoda chápána pod termínem “příkop”, který má stejnou funkci jako tomu bylo v dávných dobách středověkých hradů – chránit všechny uvnitř pevnosti včetně bohatství před cizinci.

Tento legendární investor W.B. v roce 1999 poskytl časopisu Fortune rozhovor, ve kterém vůbec poprvé tyto “Economic moats” (ekonomické příkopy) zmínil. Tímto výrazem tak shrnul hlavní pilíř své investiční strategie, kterou popsal takto:

“Klíčem k investicím není posuzování toho, kolik odvětví ovlivní společnost, nebo kolik bude růst, ale spíše určuje konkurenční výhodu dané společnosti a především trvanlivost této výhody. Výrobky nebo služby, které mají kolem sebe široké, udržitelné příkopy, jsou ty, které přinášejí odměny investorům.”

Je potřeba si uvědomit, že konkurenční výhoda je v podstatě jakýkoli faktor umožňující společnosti poskytovat zboží nebo službu, která se podobá službám nabízeným svými konkurenty a současně tyto konkurenty překonat v zisku. Výstižným příkladem konkurenční výhody by mohla být nízkonákladová výhoda, jako je levný přístup k surovinám. Velmi úspěšní investoři, jako je právě Warren Buffett, tyto společnosti s konkurenční výhodou umí nalézt.

Které konkurenční výhody to jsou?

  • výhoda nízkých nákladů
  • výhoda velikosti firmy
  • vysoké náklady zákazníka na změnu firmy
  • nehmotná aktiva

Význam „soft moats“

  • soft moats – příkopy mohou být vytvořeny výjimečným managementem nebo jedinečnou firemní kulturou. Jedinečné vedení a firemní prostředí mohou částečně přispět k prodloužení hospodářského úspěchu společnosti

Hospodářské příkopy jsou obecně obtížně určovány v době, kdy jsou vytvářeny. Jejich účinky jsou mnohem snadněji pozorovány v pozdější době, kdy už je společnost silná.

Z pohledu investora je ideální investovat do rostoucích společností právě ve chvíli, když začínají využívat výhody širokého a udržitelného ekonomického příkopu. V takovém případě je nejdůležitějším faktorem dlouhověkost příkopu. Čím déle může společnost sklízet zisky, tím větší jsou výhody pro investora i akcionáře.

“Ekonomický příkop” W. Buffetta měl za následek vytvoření jeho vlastního indexu a ETF fondu.

Myšlenku ” Economic moats” využila Morningstar (investičně analytická společnost), která chtěla zjistit, zda Warrenova teorie skutečně funguje. Vytvořila proto index (Morningstar wide moat focus index) mající za úkol sledovat právě společnosti s širokým ekonomickým příkopem. Tento index je složen 20 společnostmi z S&P 500 s nejširším příkopem, přičemž jsou analytiky Morningstar průběžně vyhodnocovány a tříděny do tří základních skupin: a) společnosti bez příkopu, b) s malým příkopem c) s širokým příkopem.

Kiwi partners těchto analýz společnosti Morningstar hojně využívá zejména při sestavování portfolia našich klientů.

V roce 2012 byl vytvořen fond s názvem “MOAT”, který sleduje index hospodářského přínosu Morningstar.

Díky tomu umožňujeme našim klientům investovat do MARKES VECTORS MORNINGSTAR WIDE MOAT ETF.