NemovitostiNemovitostní fondy

Hledáte smysluplnou investici, díky které vytvoříte své investiční portfolio? Investujte s námi do budoucnosti v bydlení.

  • nemovitostní fondy
  • investiční půda
  • rezidenční bydlení 
Hypotéky Kiwi finance Praha - výhodné úvěry na pořízení bytu - hypoteční úvěry
schůzka s klienty, nemovitosti, investice

Z kvantitativního hlediska je investice do nemovitostí podobná, jako investice do akcií. Aby investor profitoval musí vědět, jak nemovitost ocenit, provést odhady toho, jak velkého zisku dosáhne ať už tržím nárůstem nebo z příjmem z pronájmu. Přesné ocenění nemovitosti může investorovi pomoci se lépe rozhodnout při nákupu nebo prodeji.

Oceňování nemovitostí je proces, který určuje ekonomickou hodnotu investice do nemovitosti.

Míra kapitalizace je klíčovou metrikou pro oceňování nemovitosti produkující příjem.

Čistý provozní příjem (NOI) nemovitosti je nájemné plynoucí z nemovitosti ponížené o provozní náklady, které nejsou přeúčtovány nájemcům na základě nájemních smluv.

 

Dvě klíčové metody oceňování nemovitostí zahrnují diskontování budoucího NOI a model multiplikátoru hrubého příjmu.

Hlavní nevýhodou je, že trhy s nemovitostmi jsou méně likvidní a méně transparentní než akciový trh, proto může být obtížné získat potřebné a přesné informace k ocenění.

Ocenění vlastního kapitálu se obvykle provádí pomocí dvou základních analýz: absolutní hodnoty a relativní hodnoty. Stejně oceňujeme nemovitosti. Diskontování budoucího čistého provozního výnosu (NOI) příslušnou diskontní sazbou pro nemovitosti je podobné jako u diskontovaných peněžních toků (DCF) u akcií. Integrace modelu multiplikátoru hrubého příjmu do nemovitostí je zatím srovnatelná s relativními hodnotovými hodnotami u akcií.

Nemovitosti jsou alternativou pro ty, kteří chtějí diverzifikovat své portfolio mezi reálná a finanční aktiva. Jako při investování do finančních aktiv existují i při investování do nemovitostí strategie, které investor může úspěšně použít.

Například magnáti investující do nemovitostí, Donald Bren a Zhang Xin, vybudovali své miliardové bohatství rozvíjením různých rezidenčních a komerčních nemovitostí. Na druhou stranu zakladatel společnosti Equity Residential, Sam Zell, vytvořil své bohatství pomalým nabýváním portfolia a postupným kupováním nemovitostí k pronájmu, které mu vytvářejí pasivní příjmy.

Další investoři vydělali miliony dolarů nákupem nemovitostí, které byly v horším technickém stavu, opravili je a následně prodali novému vlastníkovi.

Investice do pronájmu nemovitostí je upřednostňovanou investiční strategií pro investory, kteří chtějí zdroj měsíčního příjmu a pravidelné zhodnocování hodnoty svého portfolia. Pokud jde o rezidenční nemovitosti, lze investovat do dvou hlavních typů nemovitostí: rodinný dům nebo činžovní domů.

Investiční partneři se kterými spolupracujeme

Potřebujete poradit? Volejte 722 657 150 nebo napište

Tento web používá cookies a žádá vaše osobní údaje, aby vám zpříjemnil prohlížení.