Libí se Vám co píšou naší experti?

Jaká je výkonnost sektorů za dobu prezidentování Trumpa?

Nyní jsme přibližně dva týdny před volbami amerického prezidenta. Pojďme se podívat, jak se v tomto roce prozatím dařilo hlavním sektorovým ETF a jakou mají výkonnost od okamžiku, kdy byl Donald Trump zvolen do prezidentského úřadu.

Michael Molek
Strategický manažer

Srovnání investice do polského a maďarského trhu

Od roku 2010 je průměrný růst HDPp (p=Polska) o trochu vyšší než HDPm (m=Maďarska).
Daňová zátěž-p je nižší než daňová zátěž-m.
Průměrná délka života-p je lepší než průměrná délka života-m.
Investice do R&Dp (research and development) jsou poloviční oproti R&Dm. V Polsku stát méně podporuje firemní R&D než v Maďarsku.

Stanislav Lendyel
Strategický manažer

Nakupují centrální banky zlato v roce 2020?

Poptávka centrálních bank po zlatě v letošním roce poklesla v reakci na vyšší ceny zlata a menší počet centrálních bank účastnících se letošních nákupů zlata ve srovnání s roky minulými.

Stanislav Lendyel
Strategický manažer

Kdo
jsme?

1

Vize

Zavázali jsme se poskytovat profesionální majetkové poradenství, a abychom tohoto cíle dosáhli, soustavně se soustřeďujeme na vývoj a inovace na trhu finančních služeb a produktů.

2

Dlouholeté zkušenosti

Členové našeho týmu se vyznačují mnohaletou zkušeností a vysokou profesní kvalifikací, což zaručuje profesionální starostlivost a pohodlí našich klientů při řešení komplexních finančních služeb při různých zadáních.

3

Nezávislost

Jsme poradenská společnost nezávislá na jakékoliv finanční, obchodní nebo bankovní skupině. Nečelíme žádnému konfliktu zájmů, proto jsou zájmy našich klientů vždy na prvním místě.

4

Důvěryhodnost

Budujeme dlouhodobé vztahy s našimi klienty, které oslovujeme především naší vizí nezávislého poradenství za účelem skutečné maximalizace hodnoty pro vlastníky kapitálu. Díky získané důvěře nás naši klienti často doporučují dalším zájemcům o kvalitní finanční služby.

5

Přístup k práci

Vytváříme efektivní prostředí pro všechny spolupracovníky, kteří získají podporu, vzdělávání a inovativní nástroje pro to, aby mohl zvyšovat hodnotu svého podnikání a zároveň, aby mohl poskytovat výjimečné služby komplexního majetkového poradenství všem svým klientům.

6

Výsledky

V posledních třech letech přinesla naše investiční strategie 3x větší zhodnocení ve srovnání s výnosem tržního benchmarku. Můžeme tak hrdě tvrdit, že takový výkon může konkurovat nejlepším produktům od světových správců aktiv.

Naši experti a vydané články

Mezi finančními poradenskými firmami, s nimiž klienti jednají, hledají firmy, které je budou moci převést přes mělčiny a peřeje a které je zavedou do klidných vod. Takovou firmou je Kiwi partners, finanční firma s komplexními službami a pracovníky s dlouholetou praxí, kteří mohou poskytnout znalosti, informace a rady na vysoké úrovni, které klienti v jakékoli životní fázi potřebují. Mottem naší činnosti je přátelský přístup ke klientům, ztotožnění se s jejich požadavky, vysoká odborná úroveň, kvalita služeb a v neposlední řadě důraz na bezpečnost aktivit a spokojenost klienta.

- Siegfried Dotter, marketingový manažer Kiwi partners

Články našich expertů
Tento web používá cookies a žádá vaše osobní údaje, aby vám zpříjemnil prohlížení.